België haalt doelstellingen verzurende uitstoot niet

Recent maakte het Europees Milieubureau (EEA) nieuwe cijfers bekend over de uitstoot van verzurende stikstofoxiden (NOx) in de Europese lidstaten. Daaruit blijkt opnieuw dat België tot de slechtste leerlingen van de klas behoort. België overschrijdt het uitstootplafond met 25% of 44.000 ton. Slechts vier andere lidstaten doen het nog slechter. Er zijn dan ook bijkomende maatregelen nodig om de Europese milieu- en gezondheidsdoelstellingen te kunnen halen.

Stikstofoxiden zorgen voor een toename van luchtweginfecties, dragen bij aan ozonpieken, veroorzaken een versnelde verwering van historische gebouwen en zijn verantwoordelijk voor een verminderde opbrengst van landbouwgewassen en voor de achteruitgang van bos- en heidegebieden. Daarom legde de Europese Unie al in 2001 per lidstaat maximale uitstootplafonds vast. Deze plafonds moesten uiterlijk tegen 2010 gehaald worden. Uit het rapport van het Europees Milieuagentschap blijkt nu dat de NOx-uitstoot in België in 2010 met liefst 25% of 44.000 ton boven dat plafond uitkomt.

Het autoverkeer is de voornaamste bron van NOx-uitstoot. In de eerste plaats zullen dan ook bijkomende maatregelen nodig zijn om het totale volume en de groei van het autoverkeer in de hand te houden. Deze cijfers maken nog eens duidelijk dat de invoering van een slimme kilometerheffing voor personenwagens echt wel noodzakelijk is. Ook onze ruimtelijke ordening speelt een belangrijke rol in de voortdurende groei van het autoverkeer. Nog steeds worden plannen goedgekeurd om op zuivere autolocaties nieuwe voetbalstadions, kantoren of shoppingcentra te ontwikkelen.

Omdat de NOx-uitstoot van dieselvoertuigen drie maal zo hoog ligt als die van benzinevoertuigen, moet ook op dit vlak worden ingegrepen. De accijnzen op diesel behoren in België tot de laagste van Europa. Op federaal niveau moeten de accijnzen op diesel en benzine daarom gelijk getrokken worden.

Luchtkwaliteit