Belgische milieuministers beseffen dat dieselpromotie niet langer kan

Begin vorige week stelden de  vier Belgische Ministers van Leefmilieu dat we moet stoppen met diesel en dieselwagens te bevoordelen. De milieubeweging, maar ook transport en milieuexperten en mobiliteitsverenigingen (b.v. VAB) vragen dit al jaren.

De situatie is dan ook dramatisch. België zit mijlenver verwijderd van de Europese doelstelling voor de emissies van stikstofoxiden. Het slaagt er ook niet in de Europese luchtkwaliteitsnormen te halen. De EU stuurde België trouwens deze week door naar het Europees Hof van justitie omdat het er niet in slaagt doortastende maatregelen te nemen om de fijn stof vervuiling aan te pakken.

De vier Belgische ministers stellen onder andere het volgende voor:

  • Gelijkschakeling van accijnzen op diesel en benzine.
  • Afschaffing van de subsidies voor auto’s met lage CO2 emissies (die hoofdzakelijk dieselwagens zijn).
  • Het systeem van bedrijfswagens aanpassen.
  • Versnelde invoering van EURO6 dieselwagens.

De eerste drie maatregelen moeten ervoor zorgen dat diesel niet meer bevoordeeld wordt via een fiscaal gunstregime van lage brandstofaccijnzen, subsidies of belastingaftrek. De versnelde invoering van de EURO 6 dieselwagens moet ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk meer wagens op de markt komen die minder stikstofoxiden uitstoten.

Diesels veroorzaken meer fijn stof en stikstofoxiden. Stikstofoxiden zorgen voor verzuring en indirect ook voor de vorming van fijn stof dat nefast is voor de volksgezondheid. De voorgestelde maatregelen staan dan ook allemaal al sinds vele jaren op het verlanglijstje van BBL.

 

Dieselgate