Bezwaarschriften Uplace tot 18 mei 2015

Tot 18 mei loopt het openbaar onderzoek voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) waar Uplace onder valt. Iedereen kan tijdens deze periode een bezwaarschrift indienen. Bond Beter Leefmilieu gaat dit zeker doen, omdat dit shoppingproject naast de autostrade regelrecht ingaat tegen een kernversterkend winkelbeleid. Ook het stadsbestuur van Mechelen kondigde al aan een bezwaarschrift in te dienen, net zoals Vilvoorde, Leuven, UNIZO, Greenpeace, BRAL,…

Het Vlaams parlement keurde recent nog een motie goed met de vraag aan de regering om de binnenkomende bezwaren en adviezen grondig te analyseren en indien nodig het ruimtelijk uitvoeringsplan bij te sturen. Daarnaast vraagt het parlement om blijvend in te zetten op een kernversterkend handelsbeleid. De strijd is nog lang niet gestreden…

> De plannen

Shoppingcentra