Bisdom vraagt regularisatie klooster Opgrimbie | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Bisdom vraagt regularisatie klooster Opgrimbie

Erik Grietens

donderdag 21 februari 2013

Het beruchte klooster in de bossen van Opgrimbie steekt opnieuw de kop op. Zoals geweten kreeg het bisdom van Hasselt eind jaren ’90 een vergunning om een klooster te bouwen op het Koninklijk domein in Opgrimbie, een wens van wijlen koning Boudewijn. Die vergunning was erg omstreden, omdat het gebied op het gewestplan is aangeduid als bosgebied en er in een bosgebied niet gebouwd mag worden. Via een achterpoortje ‘arrangeerde’ eerst minister Kelchtermans de bouwvergunning en nadien minister Van Mechelen. Daarop trokken milieu- en natuurverenigingen, waaronder BBL, samen met enkele omwonenden naar de Raad van State. Die besliste na een procedure van meer dan 10 jaar om de vergunning te vernietigen. Maar ondertussen was het klooster wel gebouwd en het bos onherroepelijk beschadigd.

Het bisdom vraagt nu een regularisatie voor het klooster. Bovendien wil het ook nog verder uitbreiden. Daartoe wordt als eerste stap een milieueffectenrapport opgemaakt. Nog tot 10 maart loopt hierover een openbaar onderzoek. Vanuit de milieubeweging verwachten we alvast een volwaardig voorstel voor natuurontwikkeling, als ‘aflaat’ voor de illegale bouwsels in het bos.