Bouwvergunning Geraardsbergen geschorst wegens niet toepassen watertoets | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Bouwvergunning Geraardsbergen geschorst wegens niet toepassen watertoets

Erik Grietens

vrijdag 10 juni 2011

De Raad van State heeft recent de bouwvergunning geschorst voor een eengezinswoning in Overboelare, een deelgemeente van Geraardsbergen, omdat de watertoets niet werd toegepast. Het was één van de nieuwbouwwoningen die bij de wateroverlast eind vorig jaar helemaal onder water liep. Het college van burgemeester en schepenen van Geraardsbergen had op 8 april 2008 een stedenbouwkundige vergunning verleend voor de eengezinswoning, ondanks een ongunstig advies door de watering Gavergracht. Die negatieve watertoets kwam er omdat gebouwd werd in een zeer overstromingsgevoelige zone, namelijk de winterbedding van de Dender. Omdat de watertoets niet werd gevolgd, stapte Milieufront Omer Wattez naar de Raad van State en kreeg daar ook gelijk.

In antwoord op een parlementaire vraag hierover stelde minister Schauvliege dat het besluit over de watertoets wordt aangepast en verbeterd, onder meer met nieuwe richtlijnen over hoe de watertoets moet worden opgesteld. Er is ook een geactualiseerde en uitgebreide kaart met overstromingsgebieden, waarop de watertoets van toepassing is.

Een betere watertoets is echter maar een deel van de oplossing. Het is uiteindelijk steeds de gemeente die moet beslissen over een vergunningsaanvraag. En als een gemeentebestuur weigert rekening te houden met een negatieve watertoets, rest ook in de toekomst enkel nog de Raad van State. Meer fundamenteel is het probleem dat er heel wat woonzones in overstromingsgevoelige valleigebieden liggen. Die zouden een andere, bouwvrije bestemming moeten krijgen, om ook in de toekomst als overstromingsgebied te kunnen blijven functioneren. Daarvoor is er nood aan een systeem van grondruil om slecht gelegen gronden te ruilen met droge gronden. Anders wordt het herinkleuren van bouwzones in overstromingsgebieden een onbetaalbare zaak voor de overheid.