Brieven aan Joke: Europa het fossiel | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Brieven aan Joke: Europa het fossiel

Sara Van Dyck

woensdag 8 december 2010

Beste Joke,

Is Europa een fossiel?

Wat hoor ik? Nauwelijks ben je in Cancun aan de slag als Europees delegatieleider en je krijgt al een eerste opdoffer te verwerken. De Europese Unie mocht op het podium voor de weinig benijdenswaardige ‘fossiel van de dag’-award (derde prijs)! Waar heb je dat verdiend? De Europese Unie geraakt het blijkbaar niet eens over een standpunt met betrekking tot de ‘hete lucht’. Indien die overschotten aan emissiekredieten uit de Kyotoperiode zomaar mogen worden overgedragen naar een nieuw klimaatakkoord, dreigen die de voorliggende doelstellingen uit te hollen. Er liggen een aantal lovenswaardige voorstellen op tafel om het probleem van hete lucht aan te pakken. En wat blijkt? Europa slaagt er niet in om een standpunt in te nemen… Komaan Joke. Nu is het aan jou. Als voorzitter moet je de Europese lidstaten op sleeptouw nemen. We gaan toch weer niet achter de feiten aanhollen, zoals in Kopenhagen! Ik zie de Chinezen en de VS al gniffelen.

Het is nochtans een Europees land dat hier vandaag voor het goede voorbeeld zorgt. Uit het Verenigd Koninkrijk, dat als enige land over een klimaatwet beschikt met bindende doelstellingen tegen 2050 (80 % CO2-reductie), bereikt ons het nieuws dat de nationale klimaatcommissie de regering zopas heeft aanbevolen om tegen 2030 de emissies met 60 % te reduceren! Bovendien roept de klimaatcommissie de Europese Unie op om haar reductiedoelstelling voor 2020 te verhogen naar 30%. Maar, zo stelt de commissie, het Verenigd Koninkrijk moet niet wachten op Europa om verder te gaan en zal in ieder geval vasthouden aan haar eigen ambitieuze(re) emissiereducties. Eerlijk gezegd, Joke, ons land kan daar een puntje aan zuigen, niet?

 

Ook in Cancun zelf viel gisteren positief nieuws te rapen. Er werd in een recordtempo van slechts 90 minuten een overeenkomst bereikt over een ontwerpbeslissing over de vorming en sensibilisatie over klimaatverandering. Bijzonder is vooral dat alle eisen van de “youngo’s” (de jongerendelegaties) in de tekst werden opgenomen. Zo werd beslist dat participatie van de jeugd essentieel is in beleidsprocessen en financiering van vormingsprogramma’s. Bovendien werd het belang van niet formele vorming, en de rol van jongeren daarin, expliciet erkend. De beslissing moet nog wel geformaliseerd worden, maar we rekenen erop dat dit geen probleem zal geven. Deze beslissing alleen zal ons klimaat niet redden, maar toont wel aan dat het mogelijk is om akkoorden te bereiken. Laat dit een voorbeeld zijn voor de andere – en politiek allicht moeilijkere - beslissingen de dagen die volgen.