Brussel gaat voor goed eten | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Brussel gaat voor goed eten

Pepijn De Snijder

donderdag 17 maart 2016

Brussel trekt de kaart van gezonde, duurzame voedselproductie en -consumptie. Met een visie en beleidsplan wil het gewest de komende jaren werk maken van een omslag. Voedsel komt zo centraal te staan in de Brusselse stadsdynamiek.

Voeding voor de toekomst

Het Brussel Gewest erkent dat de maatschappelijke uitdagingen rond voeding groot en divers zijn. De volgende doelstellingen spelen hierbij een rol:

  • Gezonde voeding
  • Kwaliteit en voedselverspilling
  • Ontwikkeling lokale economie
  • Impact op het milieu

In Brussel leven en eten bijna 1,2 miljoen inwoners en een kwart miljoen pendelaars. Wat ervoor zorgt dat de doelstellingen een uitdaging zijn.

Het verschil met bestaande stedelijke voedselstrategieën zijn de bijkomende mogelijkheden die het gewestelijk niveau biedt. De bevoegdheden zijn ruimer en bieden een uitgebreider kader om verschillende beleidsdomeinen te verbinden.

Minder kiekenfretters

De ambities zijn groot voor een nieuwe voedselcultuur in Brussel. Het uitgebreide plan omvat dan ook verschillende uitgewerkte doelstellingen. De prioriteiten spitsen zich toe op drie pijlers: productie, beperking voedselverspilling en bewustmaking.

Brussel wil bijvoorbeeld tegen 2035 voor 30% zelfvoorzienend zijn in fruit en groenten. Bij de nieuwe voedselcultuur hoort ook een verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitbronnen.

Een opvallende instrument dat Brussel zal gebruiken, is het inroepen van het recht op voorverkoop op landbouwgronden die op het eigen grondgebied verkocht worden. Dit om duurzame productie voor de korte keten mogelijk te maken.

Voorbeeld voor Vlaanderen?

Misschien kan het Brusselse plan als inspiratie dienen voor de Vlaamse beleidsmakers. Voeding zorgt zowel bij productie als consumptie voor economische, ecologische en sociale uitdagingen. De integratie van verschillende beleidsdomeinen kan antwoorden bieden op deze complexe uitdagingen.

De Vlaamse klimaattop van 19 april kan een aanzet geven om landbouw en voeding als volwaardig onderdeel van onze klimaatinspanningen te definiëren. Dit is een complex gegeven: het betekent dat we productie en consumptie moeten aanpakken, daarom zou ook Vlaanderen een volwaardig voedselbeleidsplan nodig hebben.

> Het beleidsplan