Brussel zal voortaan afval sorteren | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Brussel zal voortaan afval sorteren

Kristof Debrabandere

donderdag 7 januari 2010

Sinds 1 januari 2010 moeten nu ook de Brusselaars hun huishoudelijk afval sorteren. Tot nu toe gebeurde dat in het Brussels gewest nog op vrijwillige basis. Jammer genoeg werd de introductie van het systeem overschaduwd door het feit dat het Brusselse sorteercentrum dat het selectief ingezamelde afval verder zou sorteren en verwerken, voor het grootste deel van 2010 de deuren sluit. Van een slechte timing gesproken. Het selectief ingezamelde afval wordt echter ondertussen wel elders verwerkt, dus de sorteerboodschap blijft gewoon overeind.

Brussel koos er voor om ook boetes op te leggen aan wie onvoldoende sorteert. Niet evident om toe te passen in de praktijk. De Brusselse zusterorganisatie van BBL, de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL) had terecht gepleit voor een Diftar systeem zoals dat ook o.a. vaak in Vlaanderen wordt gehanteerd. Dergelijk systeem bevestigt niet alleen het principe 'de vervuiler betaalt', maar is makkelijker te handhaven. Brussel koos voor het dubieuze alternatief van 'de stok', zonder een degelijke 'wortel' te voorzien. Benieuwd of dat voldoende vruchten gaat afwerpen.