Foto Alexi Tauzin

Brussels regeerakkoord doet dromen. Nu de daden nog

Foto Alexi Tauzin

De kleinste regio won de race naar het regeerakkoord: in Brussel klopten Ecolo, PS, DéFi, Groen, Open Vld en one.brussels-sp.a een beleidstekst van 133 pagina’s af. Met een paar ronkende beloften, zoals een zone 30 in het hele Gewest en klimaatneutraliteit tegen 2050. Wij namen de plannen onder de loep.

Laten we het eerst over verkeer hebben, het heetste hangijzer in de hoofdstad de laatste maanden. Een snelle blik doet juichen: de belofte om tegen 2035 benzine en diesel in de ban te doen is een goeie zaak voor de luchtkwaliteit, net als de verklaring dat deze nieuwe regering een verbreding van de Ring niet ziet zitten. Dat de parkeernorm omlaag gaat en er aandacht komt voor alternatieven voor extra parkeerplaatsen, is ook een prima idee (dat wij met Garage Swap al een paar jaar eerder lanceerden).

Een grote goednieuwsshow dus? Niet helemaal: olifant in de kamer blijft de bevoegdheid van de negentien gemeenten die het Brussels Gewest telt. Als die niet willen meewerken, blijven de gewestelijke mobiliteitsplannen dode letter. 

Mooie doelen, vage praktijk

Die vertaalslag naar de praktische uitvoering mist de tekst nog op verschillende plekken: als het over de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen gaat (prima plan!), blijft onduidelijk hoe dat precies gaat gebeuren. NEO, de naam van het megalomane shoppingcenter dat gepland is op de Heizel, wordt niet genoemd, wel klinkt het dat “de regering de ontwikkeling van de Heizelvlakte zal begeleiden” en “er een moratorium ingesteld zal worden op de vestiging van nieuwe grote winkelcentra”. 

Op het vlak van gebouwen schuift de nieuwe regering een mooi streefdoel naar voren: een renovatiepercentage van 3 tot 5 procent per jaar. Ook komt er een geïntegreerd fonds om gebouwen klimaatvriendelijk te maken, dat de groenestroomcertificaten, energie- en klimaatfondsen en renovatiepremies omvat. Ook een federale overeenkomst om leveranciers van stookolie te laten bijdragen tot het fonds staat op de wenslijst - mooi! Alleen is dat allemaal niet becijferd. Hoe ernstig zijn die voornemens dan?

Hoeramomentje

Nog een hoeramomentje is de Brusselse steun voor ‘energy communities’, buren die samen hun stroom produceren uit hernieuwbare bronnen. En op het vlak van ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling kiest het Gewest voluit voor verdichting en vergroening.

Kortom, een veelbelovende tekst. Blijft spannend: hoe gaat de hoofdstad van die dromen daden maken? Wij kijken in elk geval uit naar de komende vijf jaar.