Canadese bossen leeggeroofd | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Canadese bossen leeggeroofd

Sara Van Dyck

donderdag 17 november 2011

Uit een onlangs verschenen rapport van Greenpeace ‘Fuelling a biomess’ blijkt dat onze stijgende biomassabehoeften de Canadese bossen leegroven.

De voorbije acht jaar steeg de export van houtpellets uit Canada naar Europa met maar liefst 700%. Momenteel komt er via de Europese havens 2,5 miljoen ton houtpellets binnen. België importeerde in 2010 samen met Nederland en Groot-Brittannië 1,2 miljoen ton pellets uit Canada. Een aantal dat naar verwachting zal vertienvoudigen tegen 2020. Ook het Max Green project van Electrabel, dat jaarlijks 800.000 houtpellets verstookt, haalt haar biomassa grotendeels uit de Canadese bossen.

Problematisch is dat deze biomassa meer en meer afkomstig is van het vellen van natuurlijke bossen. Unieke wouden, zoals de boreale bossen in Canada dreigen onder druk van een stijgend biomassagebruik voor energie volledig te verdwijnen. Los van het enorme verlies aan biodiversiteit, is dit ook nog eens nefast voor het klimaat. Bij het kappen van bossen komt er namelijk zeer veel CO2 vrij. Het duurt verschillende decennia (en soms zelfs eeuwen) voor nieuwe bomen volwassen zijn en dezelfde hoeveelheid CO2 kunnen opnemen die bij de verbranding van biomassa vrijkomt. Greenpeace roept dan ook op om geen houtige biomassa afkomstig van natuurlijke bossen meer in te zetten voor energie-opwekking.

Het Greenpeace rapport is een zoveelste rapport dat aan de alarmbel trekt. Toch gaan onze (Europese) beleidsmakers er nog steeds van uit dat er bij de verbranding van biomassa netto geen CO2 wordt uitgestoten. Dit zorgt voor een gigantische scheeftrekking in ons energie- en klimaatbeleid.

Meer en meer wetenschappelijke rapporten ontkrachten de stelling dat biomassa CO2-neutraal is. Zo trok het wetenschappelijk adviesorgaan van het Europees milieuagentschap een aantal maanden geleden al aan de alarmbel.

Daarnaast verscheen er vorig jaar een ophefmakende studie  in opdracht van de staat Massachussetts. Deze studie kwam tot de conclusie dat de inzet van biomassa wel eens zeer nefast zou kunnen uitvallen voor het klimaat én voor de bossen van New England. De studie becijferde dat bij verbranding van hout in plaats van steenkool in een grootschalige elektriciteitscentrale, op de lange termijn (tegen 2050) nog steeds meer CO2 de lucht wordt ingeblazen dan bij een steenkoolcentrale. Wanneer biomassa efficiënter wordt ingezet in een warmtekrachtkoppeling, kan de CO2-uitstoot tegen 2050 wel gunstiger uitvallen dan wanneer er fossiele brandstoffen zouden worden ingezet.

Massachussetts werkt aan een herziening van haar ondersteuningsbeleid voor hernieuwbare energie. Volgens Massachussets is er, naast strikte duurzaamheidscriteria voor biomassastromen, ook nood aan een energetisch efficiënte inzet van biomassa. Daarom stelt de Staat voor om biomassa enkel ondersteuning te geven als deze wordt ingezet met een minimaal energetisch rendement. Enkel zo kan schaarse biomassa effectief bijdragen aan een oplossing voor het klimaatprobleem. En, het opstoken van biomassa in oude steenkoolcentrales hoort niet thuis in dit rijtje. Hopelijk kunnen onze beleidsmakers voor de aan de gang zijnde hervorming van het ondersteuningsbeleid voor hernieuwbare energie, wat inspiratie opdoen bij onze Amerikaanse vrienden.