Captains of Industry en Bond Beter Leefmilieu vragen Europese Raad om energiebesparingsdoelstelling van 40%

CEO Knauf: “Als de mooie woorden over energie-efficiëntie vertaald werden in concrete actie, zou ik nieuwe fabrieken kunnen openen in Europa”

De Europese Commissie heeft vanmiddag een energiebesparingsdoelstelling van 30% voorgesteld als onderdeel van het 2030 klimaat- en energiepakket. Energy Saving Pioneers (ESP), een Belgische coalitie van 25 vooruitstrevende bedrijven en Bond Beter Leefmilieu, verwelkomt weliswaar de beslissing om een Europese besparingsdoelstelling te formuleren als een eerst stap in de goede richting, maar vraagt om een ambitieniveau van 40% energiebesparing tegen 2030. ”Als de mooie woorden over energie-efficiëntie vertaald werden in concrete actie, zou ik nieuwe fabrieken kunnen openen in Europa. Aangezien dat niet het geval is, heb ik een fabriek moeten sluiten in Italië en staan er drie nieuwe in de steigers voor de VS, Azië en Turkije” aldus CEO van Knauf Insulation Tony Robson eerder dit jaar.

Open brief

Het voorstel van de Commissie zal nu besproken worden door de Europese lidstaten. Daarom vragen de Captains of Industry samen met Bond Beter Leefmilieu in een open brief aan de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, om het voorstel van de Commissie verder aan te scherpen met een bindende energiebesparingsdoelstelling van 40%, en zo resoluut te kiezen voor economische heropleving, werkgelegenheid, energie onafhankelijkheid en hoge klimaatambities.

Competitiviteit

De kostenreductie als gevolg van energiebesparing sterkt de competitiviteit en verdere, duurzame uitbouw van de industrie. “Spirax Sarco investeert in efficiënte stoominstallaties die enorme besparingen boeken op de energiefactuur van onze klanten” benadrukt CEO Nicholas J. Anderson.

Klimaat

Een energiebesparingsdoelstelling van 40% tegen 2030 zorgt bovendien voor een uitstootvermindering van broeikasgassen met 49 tot 61%. “Siemens begeleidt haar klanten in het energiebeheer van gebouwen, industrieprocessen en infrastructuur. Zo schroefden ze hun CO2–uitstoot in 2013 terug met 337 miljoen ton” becijfert CEO André Bouffioux van Siemens Belux.

Energiebesparing