CD&V dient wetsvoorstel mobiliteitsbudget in

Deze week presenteerde CD&V-kamerlid Jef Van den Bergh een wetsvoorstel voor de invoering van een mobiliteitsbudget. Een mobiliteitsbudget is een alternatief voor de bedrijfswagen.  Bedrijfswagens werken het fileprobleem in de hand en zorgen voor een verdere verdieseling van het wagenpark. Met het mobiliteitsbudget kunnen werknemers zelf kiezen hoe ze hun woon-werkverkeer organiseren. In 2012 bleek uit een proefproject van onder meer Bond Beter Leefmilieu en Voka Halle-Vilvoorde dat werknemers die over een mobiliteitsbudget beschikken, de (bedrijfs)wagen vaker aan de kant laten staan en makkelijker overstappen naar openbaar vervoer, (elektrische) fiets of een combinatie van beide.

Het is een goede zaak dat CD&V hiervoor een wetsvoorstel indient, het krijgt dan ook steun van BBL. Enige minpunt: CD&V ziet het mobiliteitsbudget als aanvullend op het systeem van bedrijfswagens. Hoewel het mobiliteitsbudget veelbelovende resultaten oplevert, zou het pas maximaal effect hebben als tegelijk het systeem van bedrijfswagens wordt afgebouwd. Welke partij dient daar een voorstel voor in?

Mobiliteitsbudget