CD&V pleit voor energiepact

CD&V organiseerde op 22 maart jl. een energiecongres met als thema het ontwikkelen van een “energiepact”. De partij wil, naar het voorbeeld van Nederland en Frankrijk, met de verschillende stakeholders werken aan een breed gedragen energie-akkoord dat de krijtlijnen van het energiebeleid voor de komende vijftien jaar uitzet. 

In het kader van zo een energiepact lanceerde CD&V het voorstel om via één krachtige premie nog meer in te zetten op energiebesparing. Daarnaast wil de partij ook meer samenwerken met de buurlanden om onze elektriciteitsbevoorrading te verzekeren. 

Energienorm bedrijven

Eén van de opvallendste partijvoorstellen is het instellen van een energienorm voor bedrijven. Hiermee volgt de partij de vraag van de industrie om ervoor te zorgen dat de totale energiekost niet boven die van de buurlanden stijgt. Guido Camps, voormalig directeur van de CREG, plaatste op het congres dit debat in een breder kader en formuleerde terecht kritische kanttekeningen bij deze energienorm. Volgens Mijnheer Camps is de energiekost op de groothandelsmarkten voor elektriciteit sinds 2008 gehalveerd (!). Een industriële speler die zijn stroom rechtstreeks aankoopt op de elektriciteitsmarkt betaalde in 2008 tussen de 80 en 90 €/MWh. Vandaag betaalt deze volgens Camps slechts 40 tot 50 €/MWh. Dit is niet alleen te danken aan een koppeling van de verschillende elektriciteitsmarkten, maar ook aan een hoger aandeel hernieuwbare energie. Doordat zon en wind gratis energie leveren, prijzen ze duurdere fossiele brandstoffen uit de markt. Het toenemend aandeel hernieuwbare energie zorgt daardoor voor lagere energieprijzen.  Daartegenover staat dat bedrijven, volgens een berekening van Camps, slechts 1,5 € tot 2,25 €/MWh aan extra kosten betaalden voor de ondersteuning van hernieuwbare energie. Het discours dat onze bedrijven veel te veel betalen voor hun energie, verdient dus duidelijk de nodige kanttekeningen.

Kernuitstap

Ook opvallend was dat voorzitter Wouter Beke op het CD&V congres de kernuitstap tegen 2025 openlijk in vraag stelde. De voorzitter leek te betwijfelen of we de volledige kernuitstap wel kunnen waarmaken zonder te afhankelijk te worden van Russisch gas. Ons antwoord is alvast volmondig ja. Geen enkel ernstig politicus kan na de recente stillegging van Tihange II en Doel III blijven beweren dat onze kerncentrales veilig en betrouwbaar zijn. Er moet dan wel voluit gekozen worden voor hernieuwbare energie en energiebesparing. Dit zijn volgens BBL alvast dé kernelementen voor een energiepact.

Energiebesparing Windenergie