CD&V zet regeerakkoord op de helling

“Door onze afhankelijkheid van afgeschreven en verouderde reactoren te bestendigen, speelt CD&V met de toekomst van de Belgische gezinnen,” zo stellen de milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu, GreenpeaceenIEWin een reactie op het Tienpuntenplan voor Energie van de Vlaamse christendemocraten.

Met haar pleidooi om de oudste drie kernreactoren 10 jaar langer open te houden, gaat de CD&V regelrecht in tegen het regeerakkoord dat de wet op de kernuitstap wil respecteren. “De levensduur van de kernreactoren met 10 jaar verlengen zal nieuwe investeerders blijven afschrikken en onze elektriciteitsvoorziening pas echt in het gedrang brengen,”aldus Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu.

“Een levensduurverlenging van de oude kernreactoren in onze zeer dichtbevolkte regio is als een spelletje Russische roulette”, zegt Eloi Glorieux van Greenpeace. Een aantal punten uit het Tienpuntenplan voor Energie lezen als een manifest uit het verleden, dat losstaat van de realiteit.  Zo is pleiten voor een volledige zelfvoorziening inzake elektriciteit, pleiten voor een instabiele en onbetaalbare energievoorziening. Willen we betaalbare en duurzame energie voor iedereen, dan moeten we net inzetten op een ééngemaakte Europese energiemarkt.

Wil CD&V echt zorgen voor een veilige, betaalbare en duurzame energievoorziening voor de Belgische gezinnen, dan moet ze onverkort pleiten voor een sluiting van de oudste drie kerncentrales in 2015.

Kernuitstap