Conferentie 'Elektrische mobiliteit 2020': schrijf nu in

Loopt het tijdperk van de verbrandingsmotor op zijn laatste benen? Staat de elektrische motor klaar om de fakkel over te nemen? Zal elektrische mobiliteit voor nieuwe tewerkstelling zorgen in de tanende auto-assemblage? En hoe zit het eigenlijk met de actieradius van zo’n voertuig? Staan de batterijen wel op punt? Zijn de milieuvoordelen echt zo groot als wordt beweerd? Elektrisch rijden roept vandaag nog heel wat vragen op. Tijd om antwoorden te formuleren…

Op 14 september 2010 gaat in de KBC-gebouwen te Brussel de conferentie ‘Elektrische mobiliteit 2020’ door. Deze dag is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu met de steun van Argus, het milieupunt van KBC en Cera. Het initiatief kadert in Vlaanderen in Actie (ViA) en wil de paden verkennen voor de ontwikkeling van de elektrische mobiliteit in Vlaanderen. De conferentie gaat in op milieu- en energieaspecten, technologie, industrieel-economische ontwikkeling en mobiliteit. Ook de genodigden komen uit alle hoeken van de samenleving: ondernemers, syndicalisten, onderzoekers, politici, mensen uit de administratie, de mobiliteitswereld en de milieubeweging.

Tijdens de conferentie willen we de uitdagingen en vooral de kansen belichten die elektrische mobiliteit biedt. Alle deelnemers ontvangen het basisrapport dat sterktes en zwaktes van elektrische mobiliteit in Vlaanderen analyseert. Het volledige programma en inschrijvingsformulier vindt u op http://bblv.eventplus.be

Elektrische wagens