Het team van KlimaatContact

Constructief leren praten over klimaat

Het team van KlimaatContact

KlimaatContact wil dat mensen kiezen voor een klimaatvriendelijke samenleving. Dat doen ze door klimaatcoaches op te leiden in het geven van workshops. Ze inspireren de deelnemers om hun klimaatimpact te verkleinen en hierover te praten met anderen. Bond Beter Leefmilieu verwelkomde KlimaatContact als nieuwe lidvereniging in 2019 en polste bij Julie Vanden Daele, een van de oprichters, naar hun indrukwekkende aanbod. 

Wat doet KlimaatContact?

Julie Vanden Daele:  “KlimaatContact wil dat mensen kiezen voor een klimaatvriendelijke samenleving. Niet omdat het moet, maar omdat het beter is.

Hiervoor leiden we klimaatcoaches op  en ondersteunen hen in het geven van een zesdelige workshopreeks. Ze inspireren en activeren de deelnemers om hun klimaatimpact te verkleinen en hierover te praten met anderen.

In de workshops gebruiken we de nieuwste inzichten uit de klimaatpsychologie. Deelnemers leren concrete technieken om beter te communiceren over klimaatverandering en de keuzes die we maken. Ze voeren positieve en verbindende klimaatgesprekken en beïnvloeden zo hun omgeving. Dit leidt op termijn tot een sneeuwbaleffect. Eenmaal voldoende mensen zijn bereikt, worden klimaatvriendelijke keuzes het nieuwe normaal.”

Op welke verwezenlijking van 2020 zijn jullie het meeste trots?

“In 2020 zijn we erin geslaagd om met een team van dertig vers opgeleide klimaatcoaches KlimaatContact echt op de kaart te zetten. We gingen van vijf naar vijftien vrijwilligers. 

Ons online aanbod van workshopreeksen is er een om trots op te zijn. Ondanks de fysieke afstand, slagen we er toch in om interactief en met veel betrokkenheid de deelnemers te blijven boeien.”

Wat staat er bij jouw organisatie allemaal op de planning voor 2021?

“In 2021 willen we graag tien trainingen tot klimaatcoach geven, zodat we in elke Vlaamse provincie vertegenwoordigd zijn met in totaal een honderdtal actieve klimaatcoaches.

Daarnaast willen we graag honderd workshops geven in 2021 om zo zeshonderd deelnemers te bereiken.”

Naar wie of welke organisatie binnen de milieu- en klimaatbeweging bewonder je en waarom?

“We kijken enorm op naar Carbon Conversations (UK) en KlimaatGesprekken Nederland. Ons klimaatContact is gebaseerd op deze organisaties en de effecten die zij al behaalden. Daar willen we heel graag naartoe werken! 

Het was voor ons een echte Aha-Erlebnis om de training in Nederland te mogen volgen. Het voelde als het missende puzzelstukje om constructief met mensen over het klimaat te kunnen praten.”

Wil je nog iets meegeven aan onze lezers van Link? 

“Iedereen die graag aan de slag wil met een klimaatvriendelijker leven en/of constructief het klimaatgesprek zou willen voeren met zijn omgeving is meer dan welkom op onze workshops. 

Voor wie graag bij ons team van klimaatcoaches wil komen, zich wil verdiepen in klimaatpsychologie, groepsdynamica en onze methodieken beter wil leren kennen. Wees welkom!

Klimaatcontact