CREG vraagt duidelijkheid over kernuitstap

In een nieuwe studie over de bevoorradingszekerheid is energieregulator CREG niet mals voor onze beleidsmakers. Hun conclusie: de onzekerheden over de kerncentrales Doel 3, Tihange 2, Doel 1 en 2 en een mogelijke verlenging van de levensduur van de kerncentrales na 2025, staan elke investeringsbeslissing in de weg. 

De energieregulator stelt dat er dringend nood is aan een duidelijke langetermijnvisie voor ons energiebeleid. Nieuwe keuzes over onze energiemix dringen zich daarbij op. De CREG wijst er op dat een definitieve stopzetting van de scheurtjescentrales Doel 3 en Tihange 2 een kans biedt om ons productiepark aan te passen aan een energiemix met veel meer hernieuwbare energie. Volgens de CREG zetten we daarbij best in op betrouwbare flexibele elektriciteitscentrales om de piekvraag in de winter op te vangen. Basislastcentrales die continu stroom leveren (zoals onze kerncentrales), hebben we volgens de CREG steeds minder nodig.

Daarnaast stelt de CREG vragen bij de analyses over de bevoorradingszekerheid van hoogspanningsnetwerkbeheerder ELIA. Volgens de CREG hebben we vandaag onvoldoende duidelijkheid over onze bevoorradingzekerheid om eender welke (politieke) tussenkomst in de energiemarkt te rechtvaardigen.

Deze vaststelling werpt opnieuw een zeer kritisch licht op de regeringsbeslissing om Doel 1 en 2 “omwille van de bevoorradingszekerheid” langer open te houden. De huidige analyses houden volgens de CREG immers onvoldoende rekening met een daling van de energievraag als reactie op een dreigend stroomtekort. Bovendien hanteert ELIA volgens de energieregulator te hoge prognoses voor de elektriciteitsvraag. Daarnaast moeten studies over de bevoorradingszekerheid meer rekening houden met het feit dat België niet noodzakelijk op hetzelfde moment een verbruikspiek kent als zijn buurlanden, waardoor we meer zouden kunnen rekenen op de invoer van elektriciteit.

Vraag beter beheren

De CREG wijst er ook op dat er nood is aan een studie naar de flexibiliteit van de Belgische elektriciteitsvraag. Europese studies wijzen er immers op dat we onze piekvraag met 10 procent zouden kunnen verminderen door onze energievraag beter te beheren. Tijdens de tijdelijke en onverwachte uitval van onze kerncentrales in 2014, bleek overigens ook dat we onze vraag konden blijven dekken dankzij meer invoer van elektriciteit uit het buitenland en een hogere flexibiliteit van de vraag dan tot op vandaag gedacht.

Tot slot geeft de CREG in haar studie suggesties om de marktwerking van de energiemarkt te verbeteren én de bevoorrading te waarborgen. Zo stelt de energieregulator onder andere voor om ook noodgroepen in te zetten om onze energiebevoorrading te verzekeren. Daarnaast lijst ze heel wat kritische vragen op die antwoord verdienen vooraleer we zouden overgaan tot een algemene vergoeding voor het ter beschikking stellen van capaciteit.

> De studie

Kernuitstap