De ene boskap is de andere niet

In een interview met Knack stelt minister Schauvliege: “Natuurpunt is de grootste netto-ontbosser in Vlaanderen en verantwoordelijk voor een kwart van de gemiddelde jaarlijkse ontbossing.” Realiteit of fictie? 

Van de 22.000 hectare natuurgebied die Natuurpunt beheert, is ruim een derde of 7.000 ha bos. Dat maakt van Natuurpunt de grootste bosbeheerder van Vlaanderen, na de overheid. Sinds 2005 heeft Natuurpunt 1.9% van het bosgebied dat het beheert gekapt. 98,1% van het bos is bos gebleven. 

De afgelopen jaren werden in totaal 372 hectare gekapt en 121,2 hectare werd aangeplant. Netto is dat ongeveer 250 hectare. Maar als Natuurpunt bossen rooit, is dat om natuur te herstellen, niet om er een verkaveling of een bedrijfsgebouw op te zetten. Dat is een essentieel verschil. En als er gekapt wordt, gaat het vaak om monotone plantages van populieren of naaldbomen, niet om oude, inheemse bossen. Die plantages worden omgevormd naar heide, bloemrijke hooilanden of graslanden. 

Dat kappen gebeurt vaak om te voldoen aan onze Europese verplichtingen inzake biodiversiteit. Bovendien gebeurt dat enkel wanneer het opgenomen is in een beheerplan, dat goedgekeurd is door de Vlaamse overheid. Door minister Schauvliege zelf dus. 

Verder houdt Natuurpunt voor het beheer van de eigen natuurgebieden een balans bij met een overzicht van de netto toe- of afname van bos. Natuurpunt besliste om de oppervlakte bos die ze kappen, op eigen initiatief te compenseren. Met de eigen bosbalans heeft Natuurpunt de ambitie om op termijn meer bos te planten dan te kappen. Deze gegevens worden gemonitord voor heel Vlaanderen. 

Conclusie: fake news.

Natuurpunt