De toekomst van ons energiesysteem: hernieuwbaar, flexibel en betaalbaar

Milieubeweging publiceert nieuw elektriciteit scenario voor België, Vlaanderen en Wallonië

2017 moet het jaar worden van de energietransitie in België. Onderzoeksbureau 3E berekende in opdracht van de milieubeweging de elektriciteitsmix en het groeitraject voor hernieuwbare energie voor België, Vlaanderen en Wallonië, om zowel de kernuitstap tegen 2025 als onze internationale klimaatafspraken te realiseren. “Met dit scenario tonen we aan dat 58% hernieuwbare energie tegen 2030 niet alleen realistisch maar ook kostenefficiënt is”, zegt Jan Vande Putte van Greenpeace.

BBL, WWF, IEW en Greenpeace publiceren het scenario ‘Our Energy Future 2016’ als voorbereiding op het energiepact dat in 2017 moet worden gesloten tussen de federale en regionale niveaus. Dit omvattend akkoord over de elektriciteits-, warmte- en transportsector liep al meer dan twee jaar vertraging op, maar is broodnodig om de kernuitstap te verzekeren en de klimaat- en energietransitie op gang te trekken. “Met dit scenario dat focust op de elektriciteitssector, willen we bijdragen aan een ambitieus maar vooral ook participatief nationaal energieakkoord”, onderstreept Vande Putte.

Tijd voor een nieuw energiesysteem

Our Energy Future 2016 voorziet 32% hernieuwbare energie in de Belgische elektriciteitsmix tegen 2020, en 58% tegen 2030. Voor Vlaanderen betekent dit in 2030 een hernieuwbaar aandeel van 49%. Deze cijfers zijn afgeleid van een Europese simulatie die aangeeft dat een stabiele aanvoer van elektriciteit in heel Europa kan worden gegarandeerd op basis van een Europees gemiddelde van 77% hernieuwbare energie.

Het scenario van de milieubeweging bevestigt dat die transitie niet alleen mogelijk, maar bovendien financieel voordelig is. In dit ambitieuze scenario betaalt de belastingbetaler bijna €2 miljard minder dan in een referentiescenario dat ons ver verwijderd zou houden van onze engagementen in het klimaatakkoord van Parijs.

De recente kostprijsdalingen van hernieuwbare energie spelen een belangrijke rol in het financiële plaatje. Zo is zonne-energie (PV) zelfs zonder subsidies een zeer rendabele investering geworden, en daalde de voorbije twee jaar ook de kost van offshore wind gevoelig. Deze scherpe prijzen openen de deur voor een snellere ontwikkeling van hernieuwbare energie in ons land.

“We moeten ons niet langer afvragen hoe we hernieuwbare energie links of rechts inpassen in het huidig systeem. Integendeel, gezien de kostprijsdalingen is de vraag nu hoe we concreet aan de slag gaan om een energiesysteem uit te bouwen dat geschikt is voor een snel evoluerend hernieuwbaar energielandschap,” vat Olivier Beys van WWF samen.

Verlanglijst voor een geslaagde energietransitie

Het is duidelijk dat België maar ook Vlaanderen nog veel werk voor de boeg heeft. De milieubeweging stelde op basis van Our Energy Future alvast een verlanglijst op voor 2017:

1. Voorzie een participatief proces dat een nationaal energieplan voor 2030 ontwikkelt.

2. Maak werk van een voldoende hoge CO2-prijs op Europees of op Belgisch niveau.

3. Verdeel de kosten van de energietransitie beter, via een heffing op fossiele brandstoffen in plaats van via de elektriciteitsfactuur.

4. Zorg voor optimale condities voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie, op vlak van ruimtelijke ordening, flexibele netten, vraagbeheer, opslag en energie-efficiëntie.

5. Herstel het investeringsvertrouwen en koppel de steun aan de evolutie van de technologie en de energieprijzen.

6. Stimuleer een flexibele en zekere bevoorrading: bouw de (nucleaire) baseload af en bevorder een betere integratie van warmtenetten, elektriciteit en transport.

Windenergie Desinvestering uit fossiele energie Kernuitstap Greenpeace WWF

Meer over Windenergie, Desinvestering uit fossiele energie, Kernuitstap