Debat grondige energierenovaties geopend

De stichting Argus bracht een rapport uit over duurzame energievoorziening in de toekomst. Argus benadrukte daarbij expliciet de nood aan een veel grondigere renovatie van onze woningen dan nu vaak het geval is. Bond Beter Leefmilieu steunt die oproep en dringt bij onze beleidsmakers aan op een totaalaanpak om de CO2 uitstoot van onze woningen tegen 2050 met 90 procent te verminderen. Zo kunnen we ons bij voorlopers zoals Duitsland voegen, waar men inzet op een grondige renovatie van het volledige gebouwenbestand.

Het beleid moet zich richten op stimuli voor totaalrenovaties. Men mag er echter niet voor terugdeinzen om ook stapsgewijs energienormen in te voeren voor bestaande woningen. Daarbij hoeft het idee om echt slechte woningen te slopen en weer op te bouwen niet langer een taboe te zijn, mits rekening wordt gehouden met het materiaalgebruik.

Een grondige aanpak van onze oude en energieverslindende woningen is essentieel in de strijd tegen de klimaatverandering. Het moet er ook voor zorgen dat iedereen kan genieten van een comfortabele woning met een lage energiefactuur. Dat dergelijke grondige aanpak een perfect haalbare kaart is, laten bouwheren nu al zien tijdens Ecobouwers Opendeur. In de weekends van 1-3 en 9-11 november openen zij hun energiezuinige woningen voor bezoekers.

Duurzaam bouwen en wonen Energiebesparing