Debat over toekomst Europese landbouwbeleid komt op dreef

Het debat over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid komt stilaan op gang. Verschillende maatschappelijke organisaties en beleidsmakers beginnen hun standpunten concreet uit te werken. In 2010 zal de Europese Commissie een officiële nota voorstellen om het maatschappelijk debat te voeden. Hier en daar vangen we ook op Europees niveau (voorzichtige) positieve signalen op.

Volgens eurocommissaris Mariann Fischer Boel moet het toekomstige Europese landbouwbeleid inzetten op kwaliteitsproducten en biologische landbouw. Dat heeft ze gezegd tijdens een informele meeting van de landbouwministers in het Tsjechische Brno. Over directe inkomenssteun lopen de meningen van de verschillende stakeholders en lidstaten uiteen. Fischer Boel is van mening dat er ook in het hervormde beleid een vorm van inkomensvangnet voor landbouwers moet blijven bestaan, op een of andere manier gekoppeld aan het leveren van publieke diensten. De hoogte van die inkomenssteun en de exacte uitwerking van de publieke diensten moeten nog verder uitgeklaard worden, maar in ieder geval moet het systeem volgens Fischer Boel verder intensifiëren en industrialiseren van de landbouw vermijden.

Tijdens de voorstelling van het SoCo Project van de Europese Commissie (zie volgend bericht) benadrukte europarlementslid Le Foll dat het toekomstige Europese Landbouwbeleid een grote rol moet spelen in de verduurzaming van het gehele landbouwsysteem. In landbouw moeten economie en ecologie, voedselproductie en milieubehoud verzoend worden. Alleen via dergelijke geïntegreerde benadering kan de Europese landbouw tot een duurzaam systeem gevormd worden.

Landbouw