Decreet handhaving omgevingsvergunning goedgekeurd

Vorige week keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van het decreet voor de handhaving van de omgevingsvergunning goed. De nieuwe omgevingsvergunning, die in principe vanaf 2015 in werking treedt, integreert de huidige milieu- en stedenbouwkundige vergunning en dus is ook een aanpassing van de controle op deze geïntegreerde vergunning noodzakelijk. De belangrijkste verandering die het handhavingsdecreet met zich meebrengt is dat bouwovertredingen in de toekomst met bestuurlijke boetes kunnen worden aangepakt, zoals dat voor milieuovertredingen al het geval is. Voortaan kan de inspectiedienst dus boetes opleggen voor stedenbouwkundige misdrijven.

Op basis van de omgevingsvergunning verbreden de inspectiediensten hun focus en stellen overtredingen op milieu- én stedenbouwregelgeving tegelijk vast. Vervolgens schrijven de verschillende diensten een geïntegreerde boete uit. Het voordeel daarvan is dat de overheid zelf kan optreden, en niet moet wachten op een uitspraak van een rechtbank. Vandaag worden bouwmisdrijven alleen door het parket behandeld, maar veel van die zaken worden geseponeerd of slepen jarenlang aan. Deze dossiers komen dankzij het nieuwe decreet in aanmerking voor een bestuurlijke geldboete. De overtreder kan hiertegen in beroep gaan bij het Handhavingscollege. Verder kunnen verbeterings- of aanpassingswerken worden opgelegd of desnoods kan tot afbraak worden verplicht. 

De handhavingsbepalingen worden beleids- en planmatig in een programma gegoten. Pas nadat de Vlaamse Regering dit gehele handhavingsprogramma heeft goedgekeurd, treedt het handhavingsdecreet in werking.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen