Diesel blijft een groot probleem | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Diesel blijft een groot probleem

Erik Grietens

vrijdag 30 maart 2012

Volgens het Milieurapport worden de plafonds voor de verzurende uitstoot niet gehaald. Vooral de uitstoot van NOx (stikstofoxiden) is daarbij het probleem. De verdieseling van het wagenpark speelt een belangrijke rol, aangezien de NOx-uitstoot van een dieselwagen drie maal hoger ligt dan die van een benzinewagen. In 2000 werd diesel voor 75% van de verplaatsingen gebruikt, in 2010 is dat aandeel opgelopen tot 83%.

In het hoofdstuk milieu en economie van het Milieurapport wordt de verklaring én de oplossing voor de verdieseling aangedragen. Er werd berekend welk deel van de externe kosten (kosten door luchtvervuiling, lawaai, onderhoud wegen,…) betaald wordt via belastingen op verkeer. Uit die berekening blijkt dat voor een diesel personenwagen slechts 69% van de externe kosten worden vergoed, voor een kleine vrachtwagen op diesel is dat slechts 30%. Voor een personenwagen op benzine wordt dan weer 55% te veel belasting betaald. Dat komt door de relatief lagere externe kosten van een benzinewagen en de hogere accijnzen die benzinewagens betalen. Dit toont nog maar eens aan dat het niet meer dan billijk is om de accijnzen op diesel te verhogen en die op benzine te verlagen, om zo een verdere verdieseling van ons wagenpark tegen te gaan en de verzurende uitstoot onder controle te houden.