Doe mee met de Warmste Week en kies voor een milieu- of natuurorganisatie!

De Warmste Week is in aantocht. Van 18 tot 24 december zetten opnieuw massa’s Vlamingen met een hoop uiteenlopende acties hun beste beentje voor voor een goed doel. Dit jaar benadrukken we extra dat niet alleen geld, maar ook je tijd meer dan welkom is: kom vrijwilligerswerk doen! Het hele palet aan mogelijkheden vind je op www.dewarmsteweek.be. Warm aanbevolen: de acties van onze lidorganisaties Goodplanet, Eva vzw, Natuurpunt en vzw Durme. Niet aarzelen, maar doen, en laat zien dat de Vlaming een warm hart heeft die met plezier een deel van zijn tijd geeft om goed te doen. Je komt er in goed gezelschap terecht, dat garanderen we :)

Geef je tijd aan een van onze lidorganisaties:

Voor organisaties

Registreer je organisatie als een van de goede doelen. Dat geeft je meer dan alleen een warm gevoel. Volgens een enquête van de Koning Boudewijnstichting uit 2018 levert de Warmste Week heel wat goeds voor de organisaties die zich registreren. 74% van de organisaties gaf aan dat hun naamsbekendheid na de Warmste Week verhoogde. Voor 30% daarvan leidt dat ook tot meer gulle schenkers.

Nodig mensen uit om te vrijwilligen voor je organisatie. Want wie de smaak te pakken krijgt, blijft ook na deze week helpen. Of steun een van je collega-milieu- en natuurorganisaties met je warmste actie. Zij doen alvast mee: