Doorgedreven klimaatbeleid drukt kosten gezondheidszorg

In Europa kan tot 25 miljard euro bespaard worden op gezondheidskosten, als de EU onmiddellijk en voluit gaat voor klimaatbeleid. Dat is het resultaat van een nieuwe studie gepubliceerd door de Health and Environment Alliance (HEAL), Climate Action Network Europe (CAN-E) en WWF. De studie analyseert de impact van het verhogen van de CO2-doelstelling voor 2020 van 20% naar 30%, en dat binnen Europa. Deze 30 % reductiedoelstelling is de enige die enigszins beantwoordt aan de conclusies van het VN klimaatpanel IPCC.

De studie houdt rekening met de economische waarde van het verlies aan gezondheid of leven, werkdagen en hospitalisatiekosten. De resultaten tonen een reductie van 8000  ziekenhuisopnamen per jaar. Het aantal verloren werkdagen daalt met twee miljoen per jaar. Dit zijn extra voordelen, bovenop het bestaande Europese scenario van een CO2-vermindering met 20% tegen 2020. Het rapport toont aan dat deze doelstelling optrekken naar 30%, de besparingen verhoogt van 51 naar 76 miljard euro. Dus met 25 miljard euro.

Het is dus duidelijk dat actie om de klimaatverandering tegen te houden, zeer grote meerwaarde voor de gezondheid van de mensen oplevert. Dat zou op zich al voldoende reden moeten zijn voor onze politici om er nu keihard werk van te maken. Zeker de Belgische regeringen zouden zich moeten aangesproken voelen. De impact van bijvoorbeeld fijn stof, is in onze regio bij uitstek hoger dan in andere regio’s. Het gebruik van fossiele brandstoffen in verkeer, industrie en verwarming is een van de belangrijkste bronnen van fijn stof.

Tot nu toe blijven onze beleidsverantwoordelijken zich blindstaren op de kostenzijde. Zij denken daarmee bedrijven en economie te beschermen. De voordelen laten zij bewust buiten beeld. Deze studie toont dat dit volledig onterecht is.

Klimaatbeleid