Drie op vier Belgen wil kilometerheffing voor vrachtwagens | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Drie op vier Belgen wil kilometerheffing voor vrachtwagens

Persbericht Bond Beter Leefmilieu

donderdag 7 mei 2015

De geplande kilometerheffing voor vrachtwagens heeft een breed maatschappelijk draagvlak: liefst 76% van de Belgen is voor invoering terwijl slechts 6% liever niet wilt dat de heffing er komt. Bovendien is het draagvlak aan beide zijden van de taalgrens ongeveer even groot. Dat blijkt uit een onderzoek met representatieve steekproef van 1001 Belgen, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van Bond Beter Leefmilieu (BBL). Tenslotte is een grote meerderheid van de ondervraagden voorstander van meer maatregelen tegen luchtvervuiling door transport (74%),  zoals een modal shift waarbij meer goederen per spoor en binnenvaart vervoerd worden (81%). 

“De overheid moet de kilometerheffing voor vrachtwagens zo snel mogelijk invoeren en aangrijpen om de luchtvervuiling door vrachtwagens terug te dringen. De Vlaming vindt dit een goede maatregel, ook omdat de buitenlandse vrachtwagens nu eindelijk meebetalen voor de kosten die ze veroorzaken”, zegt Mathias Bienstman, beleidscoördinator van BBL. “Waakzaamheid is echter geboden: als de overheid het wegennet waarop tol verschuldigd is nu te veel inkrimpt onder druk van de transporteurs, dan zullen heel wat mensen met sluipverkeer van vrachtwagens op onbelaste wegen geconfronteerd worden.”

Context:

De drie gewesten beslisten om een kilometerheffing in te voeren voor vrachtwagens. Vanaf april 2016 zullen zowel binnen- als buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3.5 ton een heffing betalen per gereden kilometer. De tarieven zullen verschillen naargelang gewicht en emissieklasse van de vrachtwagens, en slechts gelden op snelwegen en een aantal andere hoofdwegen. De precieze wegen en tarieven zijn nog onderwerp van onderhandeling met de transportsector. 

Bond Beter Leefmilieu vroeg onderzoeksbureau Ipsos een studie uit te voeren naar de mening van de Belg over de kilometerheffing voor vrachtwagens. De peiling werd afgenomen bij 1001 respondenten, tussen de 16 en 70 jaar in de periode van 21/04/2015 tot 29/04/2015.

U kan het integrale Ipsos-rapport hieronder raadplegen. De belangrijkste grafieken vindt u hier kort toegelicht. 

Ruim draagvlak kilometerheffing vrachtwagens

Op de vraag: “Gaat u akkoord met de beslissing om deze kilometerheffing voor vrachtwagens in te voeren?” antwoordde 76% met Helemaal akkoord of Eerder akkoord. 17% van de respondenten bleef onverschillig en slechts 6% zegt Eerder niet akkoord of Helemaal niet akkoord te gaan.

Hogere tarieven voor zware en vuile vrachtwagens
Uit het onderzoek van Ipsos blijkt dat de Belg voornamelijk achter een tariefdifferentiatie op basis van milieukenmerken staat. 2/3 van de ondervraagden vindt dat de kilometerheffing voor vrachtwagens afhankelijk moet zijn van de milieulast die de vrachtwagen veroorzaakt. Een tweede criterium dat steun krijgt is een tariefverschil op basis van gewicht. 

“Door zware en meer vervuilende vrachtwagens meer aan te rekenen per kilometer, handelt de overheid in lijn met het maatschappelijk draagvlak. De bevolking vindt het logisch dat de vrachtwagens die het meest vervuilen of het meeste het wegdek beschadigen, ook het meeste moeten betalen” reageert Mathias Bienstman op deze uitkomst van de peiling.

Vraag voor meer maatregelen tegen luchtvervuiling

“74% van de respondenten vindt dat de overheid meer maatregelen moet nemen tegen luchtvervuiling door transport. En er is duidelijk openheid voor meer transport via spoor- en waterwegen.”

“Moderne, Euro 6 vrachtwagens stoten tot 98% minder stikstofoxiden uit dan Euro 4 en oudere vrachtwagens. De kilometerheffing voor vrachtwagens moet ervoor zorgen dat oude vrachtwagens versneld vervangen worden door moderne Euro 6 vrachtwagens. Dat kan ze doen door nu, bij het vastleggen van de tarieven, een voldoende groot verschil (minstens 5 cent per km) te hanteren tussen enerzijds Euro 6 en anderzijds oudere vrachtwagens. Daarvoor is een ruim draagvlak bij de bevolking, die meer maatregelen wil tegen luchtvervuiling.” concludeert Mathias Bienstman.