Duitse belasting op kerncentrales niet gekoppeld aan levensduurverlenging | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Duitse belasting op kerncentrales niet gekoppeld aan levensduurverlenging

Sara Van Dyck

donderdag 17 juni 2010

In het kader van haar drastische besparingsplannen (zie vorig artikel), besliste de Duitse regering vorige week om een belasting op kerncentrales te heffen. Duitsland wil hiermee 2,3 miljard euro afromen van de winsten die gemaakt worden door de Duitse kernenergieproducenten. Maar, in tegenstelling tot wat de communicatie van de Duitse regering vorige week deed vermoeden, is de Duitse heffing op nucleaire energie niet gekoppeld aan het al dan niet langer openhouden van de kerncentrales.

Momenteel wordt in Duitsland, net zoals in ons land, gediscussieerd over het al dan niet langer openhouden van de kerncentrales. Over een mogelijke levensduurverlenging is er nog geen eensgezindheid bereikt binnen de Duitse regering. De heffing op kernenergie werd al wel vastgelegd. Ofschoon communicatief aan elkaar gelinkt, blijken beide beslissingen los van elkaar te staan. Zo is de regering Merkel zeker van haar inkomsten. We herinneren ons dat de uittredende Belgische regering inkomsten en verlenging van de levensduur wel koppelde en net daardoor de voorziene (en bijzonder lage som van) 215 tot 245 miljoen euro vandaag niet kan innen.  

Hopelijk maakt de volgende Belgische  regering niet opnieuw dezelfde fout. Recuperatie van deze monsterwinsten uit het verleden heeft niets te maken met een levensduurverlenging. Onze regering kan, net zoals haar Duitse collega’s, perfect gerechtvaardigd deze winsten terugvorderen en deze investeren in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Zien of de heren Di Rupo en De Wever even verstandig zijn als mevrouw Merkel.