Duitsland bespaart groen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Duitsland bespaart groen

Sara Van Dyck

donderdag 17 juni 2010

Duitsland haalde vorige week uitgebreid de pers met zijn drastische besparingsplannen. Bondskanselier Merkel wil tegen 2014 maar liefst 80 miljard euro besparen om het Duitse begrotingstekort in te perken. Interessant is dat Duitsland bij deze oefening heel wat groene fiscale maatregelen op tafel heeft gelegd. Niet oninteressant voor onze nieuwe federale regering, die bij haar start alvast op zoek moet gaan naar 22 miljard euro. We overlopen even een aantal interessante maatregelen:

  • Merkel voert een vliegtuigtaks in van 10 à 20 euro per vertrekkende passagier. Deze taks wordt gedifferentieerd naar CO2-uitstoot, geluid en afstand. De maatregel is niet alleen budgettair interessant, maar bovenal ook vanuit milieuoogpunt. Het luchtvaartverkeer heeft nu immers een oneerlijk concurrentieel voordeel ten opzichte van het treinverkeer, omdat er geen taksen moeten betaald worden op kerosine. Bovendien wordt er geen BTW betaald op tickets. De voorgestelde Duitse belasting, waarmee Merkel 1 miljard inkomsten hoopt op te halen, is alvast een stap in de goede richting.
  • Daarnaast zal de industrie minder belastingsvrijstelling kunnen genieten op de ecotaks. Met de Duitse ecotaks werden de lasten op arbeid verlaagd ten voordele van een belastingsverhoging op energieverbruik. Hiermee wil de Duitse overheid een incentive geven om minder energie te verbruiken. Bij de invoering van de Duitse ecotaks werd echter beslist om de Duitse industrie een belastingsvrijstelling te geven. Zo moest de grootindustrie sinds 2003 slechts 60 procent van de ecotaks betalen. Dit belastingsvoordeel wordt nu verkleind. Deze maatregel moet in 2012 1,5 miljard euro opbrengen. Ook bij ons krijgen de energie-intensieve bedrijven heel wat vrijstellingen. Nu duidelijk is dat heel wat van onze energie-intensieve bedrijven winsten halen uit het Europese  emissiehandelssysteem (zie ook hier en hier), lijkt deze piste zeker het bestuderen waard.
  • Bovendien zal Duitsland de subsidies voor de winning van steenkool in het Ruhrgebied verminderen met 10 procent. De zeer vervuilende steenkool krijgt al jaren subsidies van de Duitse overheid. Deze, in onze ogen absurde subsidies, zouden sowieso uitfaseren tegen 2018. Merkel besliste nu om hier een schepje bovenop te doen en de subsidies voor de Duitse steenkool alvast te verminderen met 10 procent.
  • Tot slot wil Merkel ook een belasting heffen op de kerncentrales. Hiermee wil de Duitse regering 2,3 miljard euro ophalen. Meer hierover in dit artikel.