Duitsland bewijst dat kernuitstap kan, België moet volgen

Milieuorganisaties Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, WWF en IEW, de initiatiefnemers van het platform Stop & Go 1) juichen de beslissing van de Duitse regering om al haar kerncentrales definitief te sluiten toe. Tegelijk moedigt Stop & Go de Belgische regering aan om resoluut voor dezelfde toekomstgerichte aanpak te kiezen.

De Duitse regering besliste om de 8 reactoren, die vrijwel onmiddellijk na de kernramp in Fukushima gesloten werden, niet meer te heropenen. Bovendien zullen de overige 9 reactoren ten laatste tegen 2022 gedesactiveerd worden. Een Duitse expertencommissie oordeelde dat het omwille van veiligheidsredenen noodzakelijk is om de kerncentrales te sluiten. In België zouden de gevolgen van een mogelijke kernramp nog zwaarder wegen, omwille van de grote bevolkingsdichtheid en de inplanting van onze kerncentrales vlakbij steden.

Bovendien kunnen we ons niet voorstellen dat Angela Merkel deze beslissing neemt als ze er niet zeker van is dat dit mogelijk is zonder dat het licht uitgaat. “Indien Duitsland van vandaag op morgen 8 reactoren kan sluiten en er op 11 jaar voor kan zorgen dat het volledige kernpark van 17 reactoren dicht kan, waarom zou in België de sluiting van 3 reactoren tegen 2015 en van de overige 4 tegen 2025 dan problematisch zijn?”, zegt Sara Van Dyck van BBL namens het platform Stop&Go. “We kunnen het Duitse voorbeeld perfect volgen, op voorwaarde dat we nu inzetten op een écht energiebeleid met langetermijnvisie dat voluit kiest voor energiebesparing en hernieuwbare energie. Een beleid dat durft breken met een verouderde technologie uit het verleden.”

Duitsland heeft begrepen dat een kernuitstap grote kansen biedt om de noodzakelijke transitie naar een duurzaam en veilig energiesysteem versneld vorm te geven. Hopelijk laten onze politici zich nu inspireren door onze oosterburen. “In navolging van Duitsland moet de Belgische regering snel duidelijkheid scheppen en de wet op de kernuitstap bevestigen. Wat in Duitsland kan, kan in België even goed”, zegt Eloi Glorieux van Greenpeace voor Stop&Go. “Ook hier hoeft het licht niet uit te gaan wanneer de kerncentrales sluiten. Maar dat ligt volledig in handen van onze politici.” 

Kernuitstap