Echte studies bevestigen ‘fake’ Greenpeace-studie over verbreding Brusselse Ring

Met een opvallende actie maakte Greenpeace vorige week duidelijk dat de verbreding van de Brusselse ring niet dient om de leefbaarheid van de omliggende gebieden te verhogen, maar in de eerste plaats bedoeld is om het bijkomend verkeer van ondoordachte nieuwe ontwikkelingen op te vangen. De ‘vorm’ waarin Greenpeace haar actie goot (een nep-studie) werd door sommigen niet gesmaakt, maar bracht het verhaal wel terug in de media. Dat de ‘valse’ studie zeer dicht bij de werkelijkheid aansluit valt niet te ontkennen.

Het milieueffectenrapport (MER) van het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel (VSGB) stelt dat de nieuwe ontwikkelingen, zoals winkelcentra en slecht ingeplante logistieke terreinen een groei tot 60% van het verkeer op de ring zullen veroorzaken. De hoofdoorzaak ligt bij de invulling van het programma van de reconversiezone Vilvoorde-Machelen. Daar veroorzaakt vooral het geplande winkelcentrum U-Place massa’s extra verkeer.

De gevolgen zijn dubbel. Het verkeer op de nieuwe verbrede ring zal nog langer stilstaan dan vandaag al het geval is. Nog meer files op de ring betekent ook dat het sluipverkeer niet zal afnemen. Ook deze gevolgen staan zwart op wit in het MER van het VSGB en worden bevestigd in de mobiliteitstudie van de Brusselse Ring. Beide studies zijn officiële studies van de Vlaamse administratie.

Deze opmerking, samen met andere opmerkingen, maakte Modal Shift over aan de MER-cel die beslist over het verdere studiewerk in verband met de Brusselse ring. In deze nota kunt u lezen wat de MER-cel verder moet onderzoeken

Indien u zich vragen stelt bij de ontwikkelingen rond de Brusselse Ring kan u de Vlaamse regering of uw gemeente ook aanschrijven. Greenpeace zette daartoe een voorbeeldbrief op zijn website 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen