Een gezonde toekomst voor elk kind | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Een gezonde toekomst voor elk kind

Erik Grietens

donderdag 18 februari 2016

Drukke verkeerswegen, dat betekent luchtvervuiling en lawaai. Het staat wetenschappelijk vast dat dat slecht voor de gezondheid is, zeker voor kinderen, ouderen of andere kwetsbare groepen. Toch bouwen we in Vlaanderen nog steeds nieuwe scholen, crèches en rusthuizen vlak bij drukke wegen. Daarom is het tijd voor ‘kindnormen’: maximumwaarden die kinderen en andere kwetsbare mensen beter beschermen. Groen dient alvast een voorstel van decreet in.

Kind ≠ gezonde volwassene

Heel wat mensen zijn extra kwetsbaar voor luchtvervuiling: zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen, astmapatiënten, noem maar op. Die verblijven dan ook best niet te veel in de buurt van drukke autowegen. In Nederland werd hierop een antwoord geboden met het ‘Besluit gevoelige bestemmingen’ van 2008. Dat voorziet dat nieuwe ‘gevoelige bestemmingen’, zoals een school of een bejaardentehuis, niet kunnen op minder dan 300 meter van een rijksweg of op minder dan 50 meter van een provincieweg, als de grenswaarden voor luchtvervuiling worden overschreden.

Kindnormen

Childproof vroeg om na te denken over een gelijkaardige aanpak voor Vlaanderen. Childproof is een netwerk van gezondheidswetenschappers en maatschappelijke verenigingen, waaronder BBL, opgericht door de Gezinsbond. Childproof vraagt om ‘kindnormen’ uit te werken, milieunormen die rekening houden met de extra gevoeligheid van een kinderlichaam. Vandaag zijn de normen voor luchtvervuiling gebaseerd op wat een gezonde volwassene aankan.

Het voorzien van afstandsnormen voor scholen of crèches nabij drukke autowegen past daar in. En een dergelijke aanpak hoort natuurlijk ook in de omgekeerde richting te werken. Het moet ertoe bijdragen dat de bron van het probleem, het verkeer op de weg, wordt aangepakt. Bijvoorbeeld door een snelheidsverlaging door te voeren, fluisterasfalt aan te leggen of door een ondertunneling of overkapping te voorzien.

Minder vuile lucht en lawaai

Groen dient nu dus een voorstel van decreet in, dat voortborduurt op de Nederlandse aanpak en het Childproof-voorstel.  Met dezelfde bedoeling: de blootstelling van kwetsbare bevolkingsgroepen aan lucht- en geluidsverontreiniging daadwerkelijk terugdringen. BBL is alvast benieuwd hoe de andere partijen in het parlement hier tegenover staan. We hopen dat dit voorstel niet afgedaan zal worden als een initiatief van één oppositiepartij, maar dat er een volwaardig inhoudelijk debat volgt in het parlement. Want elk kind heeft recht op een gezonde toekomst.

> Het voorstel van decreet