Eindelijk een tool om waarde natuur in geld uit te drukken | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Eindelijk een tool om waarde natuur in geld uit te drukken

Karlien Vandecasteele

maandag 12 september 2011

Goed nieuws: de natuurwaardeverkenner is af en staat sinds deze week online. De natuurwaardeverkenner is een rekentool die VITO samen met Ecobe (UA) ontwikkelde in opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). De tool laat toe om de maatschappelijke waarde van bos en natuur op een gebruiksvriendelijke manier te berekenen.

Kosten-baten analyses voor nieuwe (infrastructuur)projecten beperken zich bij het bepalen van de waarde van natuur en bos tot de waarde van de grond, zonder rekening te houden met de waardering van de zogenaamde ‘ecosysteemdiensten’. Dit zijn diensten die ecosystemen leveren en een maatschappelijke meerwaarde hebben zoals het opvangen van fijn stof, het voorkomen van overstromingen, klimaatregulering, geluidsbuffering of het bieden van de gelegenheid tot recreatie.

De natuurwaardeverkenner laat toe om de maatschappelijke waarde van natuur te kwantificeren. Zo kan je de externe effecten op natuur op een gelijke, monetaire basis afwegen tegen andere kosten en baten van grote (infrastructuur) projecten. De resultaten maken het bijvoorbeeld mogelijk te bepalen hoeveel CO2 een bos kan opnemen of hoeveel nitraten een moeras uit het oppervlaktewater kan filteren, en hoeveel euro dit in onze Vlaamse samenleving waard is.

Op dinsdag 11 oktober organiseert Bond Beter Leefmilieu (BBL) voor de natuur- en milieuverenigingen alvast een vorming rond de natuurwaardeverkenner. LNE zal de tool toelichten en aan de hand van cases demonstreren.

Voorafgaand aan de natuurwaardeverkenner werd het prijskaartje van de ecosysteemdiensten onderzocht en weergegeven in de studie ‘economische waardering van ecosysteemdiensten’. Op basis van deze studie berekende (BBL), samen met Ademloos en Natuurpunt Antwerpen Noord, vorig jaar al de maatschappelijke waarde van het Sint-Annabos. Omwille van de luchtzuiverende werking, de klimaatimpact en de recreatieve waarde schatten wij de maatschappelijke waarde van het Sint-Annabos op meer dan 166,8 miljoen euro (link 3). Dit toont aan dat het kappen van dit bos om plaatst te maken voor een slibopslagplaatst voor de Oosterweelverbinding werkelijk onbegrijpelijk is.

BBL hoopt dat ook politici hun weg naar de natuurwaarde verkenner vinden. Zo kunnen ze in de toekomst bij het nemen van beleidsbeslissingen rond nieuwe (infrastructuur)projecten ook de maatschappelijke waarde van natuur en bos meenemen. Enkel op die manier kan je natuur en bos echt naar waarde schatten en kan je vermijden dat in het versnipperde en natuurarme Vlaanderen nog altijd waardevolle open ruimten moeten verdwijnen voor nieuwe (infrastructuur)projecten.