Energieministers trekken kaart van 100% hernieuwbare energie | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Energieministers trekken kaart van 100% hernieuwbare energie

Sara Van Dyck

dinsdag 12 april 2011

De voorbije weken werd pijnlijk duidelijk dat ons land uitblinkt in het gebrek aan een (gecoördineerd) energiebeleid. Van een visie over de verdere uitbouw van ons energiesysteem ontbreekt elk spoor. Zo kibbelen de ministers openlijk over de rol van kernenergie en schieten ze met scherp als het gaat over de ondersteuning van groene energie. Daarnaast kennen we een zeer versnipperd energiebesparingsbeleid en blijft ons land op dat vlak de slechtste leerling van de klas. Het lijkt alsof onze vier energieministers zich eindelijk gerealiseerd hebben dat het zo niet verder kan. Vorige week bespraken de ministers om elkaar op regelmatige basis te ontmoeten om werk te maken van een gezamenlijk energiebeleid.

Een van de initiatieven van de vier ministers is de organisatie van een Staten-Generaal voor energie. Deze moet alle stakeholders samenbrengen en de hindernissen voor investeringen in de energieproductie in kaart brengen om zo voor een versnelling van die investeringen te zorgen. Dit moet ervoor zorgen dat de bevoorradingszekerheid in ons land gegarandeerd blijft. Bond Beter Leefmilieu steunt dit initiatief en zal hierin graag een bijdrage leveren. Hopelijk wordt deze Staten-Generaal meer dan een praatbarak en kan dit gezamenlijk initiatief over de verschillende beleidsniveaus heen ervoor zorgen dat we eindelijk deftig werk maken van een energiebeleid met visie op de lange termijn.

Zeer interessant is ook dat de ministers op basis van een backcasting-methodologie een scenario willen laten opstellen om tegen 2050 tot een energiemix van 100 procent hernieuwbare energie te komen. De milieubeweging hamert al een tijdje op het belang van een langetermijnvisie voor het energiebeleid. Die visie moet een duidelijk kader scheppen en ons helpen nu al de juiste keuzes te maken met het oog op een 100% hernieuwbare energievoorziening. Laat ons hopen dat deze oefening er voor zorgt dat we huidige ad hoc beleid, dat nog steeds in dienst staat van een grote energiemonopolist, definitief overboord  gooien.