Essenscia vergist zich van vijand

Vorige week beslisten de Europese staats- en regeringshoofden over een klimaat- en energiepakket voor 2030. De chemiefederatie Essenscia maakt zich grote zorgen over de kosten van het Europese klimaat- en energiebeleid (Europa moet zijn veldslagen kiezen, Trends, 16 oktober 2014). De organisatie wijst daarbij op de zware subsidiëring voor hernieuwbare energie en hogere prijzen voor emissiecertificaten op de CO2-markt. Essenscia kiest weliswaar duidelijk haar veldslagen, maar bestrijdt de verkeerde vijand.

Bond Beter Leefmilieu onderschrijft de stelling dat ons energie- en klimaatbeleid veel kostenefficiënter én effectiever kan. En ja, ook wij willen dat het licht blijft branden. Dat zal echter niet gebeuren door Europese ambities op het vlak van hernieuwbare energie en CO2-uitstoot te fnuiken. Integendeel. Een ambitieus energie- en klimaatpakket dat inzet op meer energiebesparing, meer hernieuwbare energie én minder CO2 is de enige garantie op een energiezekere toekomst én een betaalbare energiefactuur. 

Vervuilende energie ontvangt meer steun dan propere 

Hernieuwbare energie is kop van jut voor Essenscia. Deze energievorm zou teveel steun ontvangen. Uit een nieuwe studie van Europese Commissie blijkt echter dat van de 122 miljard euro aan energiesteun in 2012, 43 miljard ging naar fossiele brandstoffen, kernenergie en gratis emissierechten voor de industrie. Bovendien betaalden we meer dan 27 miljard euro aan het stimuleren van een hoger energieverbruik (o.a. door vrijstellingen op accijnzen voor fossiele brandstoffen.) Hernieuwbare energie kreeg slechts 41 miljard ondersteuning. 

Bovendien kost de huidige Europese energieproductie 200 miljard euro aan milieuvervuiling door de uitstoot van CO2, de uitputting van grondstoffen en luchtverontreining. Hiervan is 70% toe te schijven aan fossiele brandstoffen en kernenergie. 

Hernieuwbare energie wordt de goedkoopste energievorm

Bovendien wordt hernieuwbare energie, in tegenstelling tot kernenergie en fossiele brandstoffen, jaar na jaar goedkoper. Het is duidelijke welke kaart we moeten trekken om ook in de toekomst een betaalbare energiefactuur te hebben. 

Hogere CO2-prijs  

Essenscia klaagt ook over het risico van een te hoge CO2-prijs. Volgens de meeste economen is de huidige CO2-prijs echter te laag om een kostenefficiënte energietransitie te garanderen, omdat er te weinig wordt geïnvesteerd in (de ontwikkeling) van nieuwe technologie. Daardoor moeten we in de toekomst meer betalen dan nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. Door die lage CO2-prijs heeft hernieuwbare energie bovendien meer steun nodig om rendabel te zijn.

De sector moet weten wat ze wil. Minder steun aan hernieuwbare energie? Dan moet ze haar strijd tegen een hogere CO2-prijs staken. Bovendien voelt de chemische sector de prijsstijging van CO2 amper, want ze krijgt haar emissierechten bijna allemaal gratis. 

2030-pakket beslissend voor een energiezekere toekomst

Federaties zoals Essenscia pleiten in naam van de kostenefficiëntie voor een enkele CO2-doelstelling in het 2030-pakket. Verschillende studies, waaronder een analyse van de Europese Commissie, tonen echter aan dat drie duidelijke doelstellingen voor hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en CO2-besparing het beste zijn voor onze welvaart (groei, jobs en leefkwaliteit). Bovendien blijkt dat de industrie veel meer zal moeten betalen voor één ton CO2 als we vasthouden aan één enkele doelstelling, dan wanneer we verschillende doelstellingen naar voor schuiven. Bedrijven zoals Unilever, Ikea en Philips hebben die boodschap alvast wél begrepen. 

Windenergie Klimaatbeleid