Europees Hof: 'Levensduurverlenging Doel 1 en Doel 2 onwettig'

Het Europees Hof van Justitie concludeert dat de levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2 onwettig is omdat er geen milieueffectenrapport en publieke consultatie gebeurde. Daarmee geeft het Hof milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Inter-Environnement Wallonie (IEW) gelijk. Sara Van Dyck van BBL: “Dit advies vormt een belangrijk Europees precedent. Het bevestigt dat een levensduurverlenging van kerncentrales niet zomaar langs de achterkamers kan passeren.” 

In juni 2015 besloot de regering om de levensduur van de oudste kerncentrales Doel 1 en Doel 2 met tien jaar te verlengen. Dit gebeurde zonder een milieueffectenrapport (MER) én zonder een publieke consultatie. Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie trokken daarop naar het Grondwettelijk Hof om de beslissing ongedaan te maken. Dat verwees de zaak door naar het Europees Hof van Justitie.

Sara Van Dyck van BBL: “Net zoals het Europees Hof nu concludeert, vragen de Verdragen van Espoo en Aarhus een grensoverschrijdende milieueffectbeoordeling en publieke inspraak bij een levensduurverlenging van kerncentrales. We verwachten nu dat het Grondwettelijk Hof het advies van het Europees Hof volgt en snel tot een uitspraak komt.” 

In principe moeten Doel 1 en Doel 2 na een definitieve uitspraak van het Grondwettelijk Hof stilgelegd worden totdat ze in regel zijn en een MER en grensoverschrijdende publieke consultatie hebben uitgevoerd. Het Europees Hof stelt echter dat het uitvoeren van een MER en publieke consultatie kan gebeuren zonder Doel 1 en Doel 2 stil te leggen, als kan aangetoond worden dat een stillegging van deze centrales nefaste effecten zou hebben voor de bevoorradingszekerheid. Dit is volgens de milieuorganisaties echter niet het geval. 

Belangrijk signaal aan politieke partijen

Het advies heeft niet alleen gevolgen voor de levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2. Het geeft ook een belangrijk signaal aan die partijen die nog nieuwe levensduurverlengingen overwegen. “De keuze om kerncentrales langer open te houden, zal niet meer kunnen bedisseld worden in de achterkamers van de politiek. Beleidsmakers zullen rekening moeten houden met mogelijke milieugevolgen en bezorgdheden van burgers. Niet alleen in België maar ook in de buurlanden, want een kernongeval houdt zich niet aan landsgrenzen”, zegt Sara Van Dyck van BBL. 

BBL en IEW wijzen er op dat die kerncentrales ook niet meer garant staan voor een betrouwbare stroomvoorziening. De voorbije jaren lagen de centrales herhaaldelijk stil door problemen. Ook tijdens de hittegolf van vorige week legden kerncentrales in heel Europa er het bijltje bij neer. “Hoog tijd om de nucleaire bladzijde voor eens en altijd om te draaien en te kiezen voor propere en veilige energie”, besluiten de milieuorganisaties. 

BBL en IEW onderzoeken momenteel nog de concrete juridische gevolgen van dit advies. 

Kernuitstap Sloop de kerncentrales

Meer over Kernuitstap