Europees klimaatplan onder druk door financiële crisis

Na een eerste analyse van de resultaten van de Europese top van 15 en 16 oktober 2008 lijkt het er niet op dat het EU-klimaatpakket op de achtergrond gaat verdwijnen. De Europese regeringsleiders, onder leiding van de Franse president Sarkozy, houden vast aan de overeenkomst om voor het einde van het jaar een akkoord uit de brand te slepen. Daarmee halen de tegenstanders van het plan – Italië, Polen, Tsjechië en andere nieuwe lidstaten – voorlopig hun slag niet thuis. De afzwakkingen van de tekst die huidig EU-voorzitter Frankrijk had voorgesteld, blijken het ook niet te hebben gehaald. Het Frans voorzitterschap stelde een reeks amendementen voor op het voorliggend plan, meer bepaald een afzwakking van de regels voor emissiehandel tussen bedrijven, en een versoepeling van de CO2-doelstellingen voor de landen.

De regeringsleiders hebben niet veel beslissingen genomen. Het is nu aan de Raad van milieuministers van 20 oktober 2008 om wel stappen vooruit te zetten.

Bond Beter Leefmilieu hoopt dat de financiële crisis niet zal worden aangegrepen om de klimaatvoorstellen uit te hollen. Dat zou volledig van de pot gerukt zijn. De oplossingen voor de financiële crisis en het klimaatbeleid slaan op verschillende periodes. De financiële crisis stelt zich nu, en moet de komende jaren overwonnen worden. De klimaatvoorstellen zijn bestemd voor de periode 2013-2020.

Nu talmen betekent dat we na de financiële crisis met een zware klimaatcrisis zullen worden geconfronteerd. Bovendien heeft een ambitieus klimaatbeleid net een stimulerend effect op de economie door het stimuleren van innovatie en energiebesparing.
 

Klimaatbeleid