Europese Commissie keurt invoer A2704-12 ggo-soja van Bayer goed

De Europese Commissie heeft de genetisch gemodificeerde sojaboon A2704-12 erkend. Het pesticideresistente GGO (genetisch gemodificeerde organisme) van Bayer Crop Science mag nu in Europa als voedsel en voeder worden ingevoerd (maar teelt is niet toegestaan). De Commissie wil hiermee de stijging van de veevoederprijzen temperen. Europa voert namelijk massa’s veevoeder in voor haar enorme veestapel, vooral vanuit Latijns-Amerika. Die invoer wordt volgens de Europese Commissie alsmaar moeilijker en duurder omdat in Latijns-Amerika steeds meer genetisch gemodificeerde soja wordt geteeld en de niet-gemodificeerde soja zeldzamer wordt.

Deze stelling is betwistbaar.

Onder meer in Brazilië is er nog steeds een groot aanbod van GGO-vrije soja. Door haar beslissing, die rechtstreeks aangestuurd is vanuit de GGO-lobby, verzwakt Europa de positie van de GGO-vrije landbouw in Brazilië. Hierdoor komt de situatie naderbij dat de markt voor veevoeder zodanig door de GGO-producenten gedomineerd wordt dat zij de vrije hand zullen krijgen bij de prijsbepaling.

Het effect hiervan op termijn laat zich raden: van een vrije sojamarkt evolueren we naar een quasi monopoliesituatie. En dat, naar aloud recept, zal uiteindelijk leiden naar een verhoging van de prijzen.