Europese Commissie neemt standpunt in over genetisch gemodificeerde populieren

Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) vroeg de Europese Commissie eind september naar haar standpunt over het uitvoeren van veldproeven met genetisch gemodificeerde populieren in het kader van het onderzoek naar tweede generatie brandstoffen. De Commissie antwoordde hierop dat ze verder onderzoek naar tweede generatie biobrandstoffen nodig acht, en dat biotechnologie één manier is om hiertoe bij te dragen, op voorwaarde dat er geen risico’s aan verboden zijn voor volksgezondheid en leefmilieu. Veldproeven, zo stelt ze, zijn nodig alvorens dergelijke biotechnologische biobrandstoffen in de toekomst kunnen gecommercialiseerd worden. Verder vermeldt de Commissie dat ze totnogtoe geen weet heeft van problemen met veldproeven met genetisch gemodificeerde populieren in andere EU-landen.

In januari dienden BBL, Bioforum Vlaanderen, Greenpeace, Oxfam Wereldwinkels en het Gents Milieufront reeds bezwaar in tegen de veldproef. In de veldproefaanvraag werd immers geen protocol voorzien om de mogelijke effecten van de introductie op het leefmilieu en de gezondheid te onderzoeken, wat wettelijk wel verplicht is. Bovendien zijn de mogelijke risico’s op leefmilieu en volksgezondheid bij eventuele commercialisering van de genetisch gemodificeerde populieren onvoldoende gekend.