Europese norm voor fijn stof veel te soepel | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Europese norm voor fijn stof veel te soepel

Erik Grietens

maandag 16 december 2013

Een grootschalige Europese studie, gepubliceerd in het toonaangevende vakblad The Lancet, toont glashard aan dat de Europese normen voor fijn stof veel te zwak zijn om de gezondheid te beschermen. De norm zou meer dan de helft lager moeten liggen, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).

Dat blijkt uit een Europese onderzoek, waarvoor data van meer dan 360.000 Europeanen werden gebruikt, over een tijdspanne van 14 jaar. Door het adres van die personen af te zetten tegen de hoeveelheid fijn stof, konden de onderzoekers een verband leggen tussen de blootstelling eraan en sterfte. De onderzoekers stelden onder meer vast dat wanneer de jaarlijkse blootstelling aan fijn stof met vijf microgram per kubieke meter toeneemt, de kans op sterfte met zeven procent verhoogt.

De studie concludeert dat fijn stof zelfs voor mensen in een gebied waar de uitstoot onder de Europese norm ligt, een belangrijk gezondheidsrisico vormt. Zeker kwetsbare personen zoals zwangere vrouwen, astmapatiënten of kinderen ondervinden heel wat gezondheidsproblemen bij luchtvervuiling onder de norm. De onderzoekers bevelen daarom aan om de Europese norm in overstemming te brengen met de aanbevelingen van de WGO, die een pak strenger zijn.

Momenteel wordt op Europees niveau gediscussieerd over de herziening van de Europese richtlijn luchtkwaliteit. Childproof, het informeel netwerk van NGO’s en gezondheidswetenschappers, waar ook BBL deel van uitmaakt, maakte recent een paper voor de Europese Commissie met de vraag om de Europese normen aan te passen aan de aanbevelingen van de WGO. Deze aanbevelingen houden immers veel beter rekening met de impact van luchtvervuiling op de gezondheid van kinderen dan de Europese normen.