Europese normen luchtvervuiling zijn te zwak

Volgens een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA), worden 90 procent van de Europese burgers in de steden blootgesteld aan te hoge concentraties luchtvervuilende deeltjes, waardoor zij een grotere kans hebben op ademhalingsproblemen, hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden. Het EEA toetste de luchtkwaliteit in Europa aan de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).  Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, waaruit al meermaals bleek dat de Europese normen voor luchtvervuiling te zwak zijn en dat ook onder deze wettelijke normen verschillende gezondheidsproblemen optreden.

Dat bleek deze week nogmaals uit een onderzoek naar het geboortegewicht van baby’s bij 74.000 zwangere vrouwen in twaalf Europese landen. Vrouwen die tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan fijn stof hebben volgens dit onderzoek een hogere kans op een baby met een laag geboortegewicht. Dat geldt ook al voor concentraties beneden de huidige EU-richtlijnen. 

Bij elke stijging van 5 microgram per kubieke meter aan fijn stof neemt het risico op een baby met een geboortegewicht van minder dan 2.500 gram met 18% toe. In Europa geldt een jaarlijkse luchtkwaliteitsnorm van 25 microgram per kubieke meter met een dagnorm van 50 microgram/m3. Veel te hoog dus. De WHO beveelt een maximale jaarwaarde aan van tien microgram/m3. En het is nog erger: In Vlaanderen slagen we er zelfs niet in om de te zwakke Europese normen te halen. 

De directeur van het EEA, Hans Bruyninckx, roept Europa op om ambitieuzer te zijn. Bij de nu lopende herziening van de Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit, moeten de aanbevelingen van de WHO het uitgangspunt zijn, in plaats van het meest haalbare politieke compromis…

Luchtkwaliteit