Frankrijk wil Europees klimaatbeleid kelderen

Het Europees klimaatbeleid dreigt een flinke knauw te krijgen van huidig EU-voorzitter Frankrijk. Het heeft er alle schijn van dat de Fransen de kredietcrisis willen misbruiken om het Europese klimaatbeleid van 2013 tot 2020 te ondergraven tijdens de Europese top van regeringsleiders volgende week. Bond Beter Leefmilieu roept de Belgische regering op om in deze moeilijke tijden het hoofd koel houden. Het is aan premier Leterme en zijn collega’s om op de top het klimaatbeleid van de Europese Unie overeind te houden.

Frankrijk, met president Nicolas Sarkozy tot eind 2008 voorzitter van de Europese Unie, wil het wetsvoorstel van de Europese Commissie voor het klimaat- en energiepakket uitkleden. Afgelopen dinsdag stemde de milieucommissie van het Europees parlement nog over dit plan. Ze liet na het te versterken, maar behield tenminste de krachtlijnen. De Fransen sturen in de Raad van ministers nu aan op een lagere klimaatdoelstelling voor Europa in het geval van een internationaal klimaatakkoord, het gratis uitdelen van emissierechten aan bedrijven en op het realiseren van meer dan de helft van de Europese klimaatdoelstelling buiten Europa. 

CO2-besparing met slechts 10 procent

Het gevolg van de Franse voorstellen is dat Europa maar 10% broeikasgassen op eigen grondgebied zal verminderen in 2020 ten opzichte van 1990. Bovendien neemt Europa op deze manier geen leidende rol in de internationale klimaatonderhandelingen, die eind volgend jaar in Kopenhagen moeten leiden tot een mondiaal plan om het klimaatprobleem aan te pakken.

Het lijkt er op dat de Fransen met paniekvoetbal bezig zijn. Zij zwakken broodnodig Europees en mondiaal klimaatbeleid af vanaf 2013. Dit is onverantwoord en niet uit te leggen aan huidige en toekomstige generaties.  

Het Belgische standpunt in aanloop naar de top lijkt echter niet helemaal te willen meehollen in dit paniekvoetbal. De Belgen willen duidelijke regels voor de verdeling van de uitstootrechten, met respect voor de klimaatdoelstellingen. Ons land neemt het internationaal leiderschap van de EU ook net iets meer serieus dan de Fransen. Zolang het over de algemene doelstellingen gaat tenminste. Zodra het wat dichter bij huis komt, begint men terug te krabbelen.

Binnenlandse uitstoot CO2 eerst

Blijkbaar vinden de Belgische regeringen het klimaatbeleid nog altijd vooral iets dat veel geld kost, en België in het bijzonder. Zo wil België samen met Luxemburg en Zweden meer gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om te investeren buiten Europa om de eigen doelstellingen te kunnen halen. Dit kan via de zogenaamde flexibele mechanismen in het Kyotoprotocol.

Zo is het gemakkelijk natuurlijk. Pleiten voor een ambitieus klimaatbeleid… maar de eigen doelstellingen uitbesteden aan andere landen. Wij roepen België op de lijn van haar algemeen standpunt door te trekken, en consequent te gaan voor een redelijk en effectief klimaatbeleid. Ook bij ons binnen België.

Klimaatbeleid