Gaan we nu ook de energiekloof met Duitsland dichten?

De milieubeweging, het middenveld, het bedrijfsleven, academici en een aantal bekende Vlamingen schreven een open brief aan de regering.

Gepubliceerd in De Standaard van zaterdag 28 november 2015, p. 50. Op de website van De Standaard

------
Geachte regering,

Ten laatste maandag beslist u over onze energietoekomst. Gaat u verder met uw plannen om de oudste kerncentrales Doel 1 en Doel 2 tien jaar langer open te houden? Of maakt u van 2015 een kanteljaar? Het jaar waarin u afscheid neemt van oude kerncentrales en resoluut kiest voor de toekomst. Een toekomst waarin meer en meer, steeds goedkopere, hernieuwbare energie het licht laat branden.

Nu de nucleaire controleur FANC groen licht gaf voor een heropstart van de scheurtjescentrales Doel 3 en Tihange 2, rest er geen enkele reden om Doel 1 en 2 langer te laten draaien. Uit analyses van hoogspanningsnetbeheerder ELIA en de energieregulator CREG blijkt duidelijk dat de levensduurverlenging van de kernreactoren niet nodig is om onze bevoorradingszekerheid te garanderen. Zeker niet wanneer de scheurtjesreactoren opnieuw in bedrijf zouden komen. Meer nog, een levensduurverlenging van deze oude centrales staat de broodnodige energietransitie enkel in de weg. De  basislastcentrales, zoals kernenergie, die constant elektriciteit produceren, moeten er stapsgewijs uit. Flexibiliteit is de nieuwe norm. Ook wij bedrijven, energieproducenten, onderzoeksinstellingen en middenveldorganisaties hebben dat begrepen. Om ons van een plaatsje te verzekeren in de economie van de toekomst, zetten we in op oplossingen voor energiebesparing, vraagbeheer en flexibiliteit. Zo willen we duurzaam en betaalbaar energiesysteem ontwikkelen. Tegelijk  garanderen we een rechtvaardige transitie voor waardig werk en kwaliteitsvolle jobs. Uit analyses van het Europese milieuagentschap en de Europese Commissie leren we dat België meer dan een tandje moet bijzetten om haar energie- en klimaatdoelstellingen te halen. Meer hernieuwbare energie en energiebesparing zijn daarbij cruciaal. U kan dat  als overheid niet alleen. Wij garanderen de broodnodige innovatie en staan klaar om de  versnelling en opschaling van duurzame energietechnieken door te voeren. Maar daarvoor hebben we wel een stabiel, zeker en rechtvaardig beleidskader nodig dat  innovatie ondersteunt. In een land dat krampachtig vasthoudt aan kernenergie, bovendien grotendeels in handen is van één belangrijke buitenlandse energiespeler, is dat onmogelijk. 

Wij willen onze schouders zetten onder een toekomstgericht project, en niet verder en verder achterop hinken in een wereld waar de energietransitie al volop begonnen is.  Sinds 2010 werd energie uit wind en zon wereldwijd respectievelijk drie en vier keer goedkoper. China installeerde in de eerste negen maanden van dit jaar al evenveel  zonnecapaciteit als de helft van het Belgische elektriciteitspark. In 2014 bestond 60 procent van de wereldwijd nieuwe geïnstalleerde elektriciteitscapaciteit uit hernieuwbare energiebronnen, in de EU was dat maar liefst 79 procent. Duitsland zette ambitieuze klimaatdoelstellingen voorop én sluit haar kerncentrales. Onze oosterburen plukken daar duidelijk de vruchten van: dit jaar haalde Duitsland al meer dan een kwart van haar elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, terwijl de CO2 uitstoot daalde. België haalt amper 12%. De hernieuwbare energiesector in Duitsland stelt 341.000 mensen te werk: het hoogste aantal in Europa. 

Door onze kerncentrales vanaf nu stapsgewijs te sluiten, kan u ervoor zorgen dat ook ons land mee springt op de kar van de energietransitie. Doet u dat niet, dan zullen we deze boot missen en riskeren we de toekomstgerichte investeringen pas te doen als ze in andere landen al zijn afbetaald. Zo zou ons land slechts in één ding uitblinken: het oplappen van oude kerncentrales.

Namens:
Vera Dua (Bond Beter Leefmilieu), Rianne Teule (Greenpeace België), Antoine Lebruyn (WWF België), Rudy De Leeuw (ABVV), Fransesca Vanthielen, Nic Balthazar, Serge Degheldere, Jill Peeters, Jim Williame (Ecopower), Dirk Vansintjan (Rescoop.EU), Patrick Develtere (beweging.net), Alex Polfliet (Zero Emission Solutions), Peter Impe (Bostoen), Kris Aper (Wase Wind), Chris Derde (Fortech), Dieter Jong (Anode), Werner Pas (Ebem), Gert Haubrechts (Watz), Stefaan Deboosere (Trevion NV), Johan Coolen (Factor 4), Paul Eykens (Isoproc), Toon Possemiers (Cenergie), Herman Daniëls (Intellisol), Thomas Block (CDO), Erik Paredis (CDO), Gert Verschraegen (UAntwerpen), Pieter Maeseele (UAntwerpen), Yves Pepermans (UAntwerpen)

Windenergie Kernuitstap