Geef je mening over het Pesticidenplan

Er is een nieuw pesticidenbeleid voor Vlaanderen in de maak. Dit beleid komt er in  uitvoering van de Europese Richtlijn rond duurzaam pesticidengebruik en gaat heel wat verder dan het bestaande. Naast een pesticidenverbod voor terreinen in eigendom van openbare besturen, komt er nu ook een beperking van het pesticidengebruik voor terreinen in privébeheer waar het brede publiek of kwetsbare groepen komen.

Concreet betekent dit dat op al deze terreinen het gebruik van pesticiden moet voldoen aan een minimumgebruik. Bovendien zal vanaf 2015 een pesticidenverbod gelden op privéterreinen waar kleine en schoolgaande kinderen komen, zoals speelplaatsen of de buitenomgeving van kinderopvang.  

Het decreet en het actieplan zijn een stap in de goede richting. Toch zijn er nog  verbeterpunten. De Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT) maakte een overzicht met de belangrijkste opmerkingen. Neem zelf deel aan de pubieksraadpleging en laat jouw stem horen voor 15 november 2012.  

Via deze link kom je uit bij de publiekraadpleging.

Bodem