(G)een bindend akkoord in Kopenhagen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

(G)een bindend akkoord in Kopenhagen

Sara Van Dyck

vrijdag 20 november 2009

In de laatste rechte lijn loopt het storm aan verklaringen over de uitkomst van de klimaattop in Kopenhagen. Europees commissievoorzitter José Manuel Barroso en Yvo De Boer, de baas van het VN-klimaatbureau dat de onderhandelingen coördineert, lieten al verstaan dat er volgens hen in Kopenhagen geen juridisch bindende overeenkomst zou komen.  De Amerikaanse president Barack Obama blaast warm en koud. Afgelopen weekend leek hij zich achter het tweestappenplan van de Deense premier Rasmussen te scharen door te stellen dat in Kopenhagen enkel een politiek akkoord zou gesloten worden, terwijl de wettelijk bindende teksten pas in 2010 op papier worden gezet. In recentere verklaringen stelde hij nu wel te pleiten voor een volwaardig akkoord in Kopenhagen.

Dergelijke uitspraken zijn niet vreemd aan de vooravond van grote beslissingsmomenten. Zo werd er in aanloop naar Kyoto ook luid geroepen dat men niet tot een akkoord zou komen, en toch is men er in geslaagd om het Kyoto-protocol uit de brand te slepen.

Net zoals de Belg Jos Delbeke, toponderhandelaar van de Europese commissie,  deze week stelde, is het inderdaad noodzakelijk dat de resterende en essentiële knelpunten in Kopenhagen worden uitgeklaard. Zo moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt over de benodigde emissiereducties én dienen er concrete cijfers op tafel gelegd te worden over de financiële bijdrage voor mitigatie en adaptatie in ontwikkelingslanden.

Laat ons duidelijk wezen, een wettelijk bindend akkoord in Kopenhagen is mogelijk én nodig. We vragen dat Europa nu zijn zelfverklaarde voortrekkersrol waarmaakt.  In plaats van uit de wind te gaan staan, moet Europa het voortouw nemen om in Kopenhagen een bindend akkoord te bereiken dat een wettelijke basis legt voor de afspraken in de post-Kyoto periode. De wetenschappelijke wereld luidt meer dan ooit de alarmbel. De laatste uitspraken van Obama wijzen er weer op dat ook de USA mee aan boord wil stappen. Het momentum gecreëerd rond Kopenhagen, moet nu met beide handen aangegrepen worden. Elk jaar vertraging in de aanpak van de klimaatproblematiek, zal niet alleen zorgen voor heel wat bijkomende klimaatslachtoffers,  maar ook verantwoordelijk zijn voor gigantische economische verliezen.