Geen platteland meer in Vlaanderen

Vlaanderen is een van de sterkst verkavelde regio’s van Europa en er blijft bijna geen Vlaams platteland meer over. Dat blijkt zoneklaar uit  officiële federale statistieken. De federale directie statistiek onderzocht hoeveel gemeenten in België voldoen aan de definitie van ‘landelijke gemeente’ van de OESO en van Eurostat.

Kijken we naar de definitie van Eurostat dan kunnen we nog maar drie gemeenten in heel Vlaanderen, alle drie gelegen in de Westhoek, landelijk noemen. Met de iets soepeler  definitie van de OESO, komen we nog aan 19 plattelandsgemeenten in Vlaanderen, al de rest is te zeer volgebouwd om nog van ‘landelijk’ te kunnen spreken. De meeste plattelandsgemeenten liggen in de Westhoek. In Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg zijn er nog drie landelijke gemeenten, in Antwerpen slechts één.

Dit ontluisterend beeld is het gevolg van jarenlange verwaarlozing van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Merkwaardig genoeg stuurt de Vlaamse overheid hier niet bij. In tegendeel: verkavelen en versnipperen gaat ongestoord en in versneld tempo verder. 

Landbouw