Geen woorden maar daden: energierenovatie blijft een grote uitdaging

Negen op de tien Vlamingen vindt energiebesparing belangrijk, zo blijkt uit de tweejaarlijkse enquête van het Vlaams Energieagentschap over het energiebewustzijn en - gedrag van de Vlaamse huishoudens. Hoopgevend nieuws in deze tijden van klimaatverandering. De vraag is echter of de Vlaming dit energiebewustzijn ook omzet in daden: de resultaten van het onderzoek  laten zien dat het vaak bij woorden blijft en dat er nog veel werk aan de winkel is.

Zo zal het een hele uitdaging zijn om de doelstelling te halen van het Vlaams energierenovatieprogramma om tegen 2020 alle woningen van dakisolatie, dubbel glas en een energiezuinige ketel te voorzien. Vandaag heeft nog slechts 42 procent van de Vlamingen een volledig geïsoleerd dak, dubbel glas en een zuinige verwarmingsketel. 

Opmerkelijk is dat financiering niet de grootste drempel is die energiebesparende investeringen in de weg staat. Het uitblijven van investeringen heeft eerder te maken met een gebrek aan tijd of het stellen van andere prioriteiten. Als we bedenken dat de doelstellingen van 2020 maar een kleine tussenstap zijn naar een grondige renovatie van alle gebouwen, is er meer dan ooit nood aan een duidelijk beleidskader én een stevige mindswitch.

Duurzaam bouwen en wonen Energiebesparing