Bron: T&E. Vertaling BBL

Gelekte EU-studie: kerosine voor luchtvaart belasten is mogelijk en heeft positief effect

Bron: T&E. Vertaling BBL

In België verkochte kerosine voor luchtvaart [1] belasten zou de luchtvaartemissies hier met 17% (0,7 miljoen ton CO2) verminderen, geen netto-impact hebben op banen of op de economie als geheel en jaarlijks bijna 500 miljoen euro aan inkomsten genereren. Dat blijkt uit een gelekt rapport voor de Europese Commissie. Een vermindering van de luchtvaartemissies in België met 17% is gelijk aan 0,7 miljoen ton minder CO2 per jaar. Dat is hetzelfde als wanneer we elk jaar 270.000 auto’s van de Belgische wegen zouden halen. Bill Hemmings, luchtvaartdirecteur van de Europese ngo Transport & Environment: “De studie, die vorig jaar afgerond maar nog niet gepubliceerd werd, ontkracht de mythe dat de economie onherstelbare schade zou oplopen als luchtvaartmaatschappijen accijnzen moeten betalen op hun brandstof.”

Het wegtransport in Europa, met name vrachtwagens en auto’s, betaalt accijnzen op zijn brandstof. Dit in tegenstelling tot lokale en buitenlandse luchtvaartmaatschappijen in Europa: die hebben nog nooit een cent accijnzen betaald op de brandstof die ze tanken op EU-luchthavens. Zelfs niet voor binnenlandse vluchten, hoewel het rapport aantoont dat de barrières hiervoor in 2003 opgeheven werden. Ter vergelijking: kerosine getankt voor binnenlandse vluchten wordt al jarenlang belast in landen over de hele wereld, zoals de VS, Australië, Japan, Canada - en zelfs Saoedi-Arabië.

Verdrag van Chicago verbiedt kerosinetaks niet

"De luchtvaart in Europa heeft decennialang een gratis pas gekregen op het vlak van brandstofbelastingen. Dat moet nu eindigen”, zegt Laurien Spruyt van Bond Beter Leefmilieu. “Een taks op kerosine is essentieel om de klimaatverandering te bestrijden en zou geweldig nieuws zijn voor miljoenen mensen die last hebben van vliegtuiglawaai. Europa's unieke en trieste status als belastingparadijs voor kerosine is onverdedigbaar."

In tegenstelling tot wat de luchtvaartindustrie beweert, wordt in de gelekte studie opgemerkt dat het Verdrag van Chicago [3] de belasting op vliegtuigbrandstof niet uitdrukkelijk verbiedt, maar alleen de belasting op brandstof die aan boord van een vliegtuig blijft bij aankomst uit een ander land. Bill Hemmings: “Lidstaten hebben al lang de macht om kerosine te taxeren, maar ze doen het gewoon niet.”

Top Europese ministers

De luchtvaartsector in Europa is zwaar onderbelast in vergelijking met andere regio's. Meer dan twintig EU-landen belasten de internationale luchtvaart helemaal niet. In tegenstelling tot Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Azië: daar belasten landen binnenlandse kerosine of passen ze tickettaksen, btw of omzetbelastingen toe. Lidstaten zijn sinds 2003 bevoegd om kerosine te belasten voor vluchten binnen Europa door middel van bilaterale overeenkomsten. 

De Europese ministers van Financiën komen midden juni bijeen in Den Haag voor een tweedaagse top over luchtvaartbelastingen, een primeur. Laurien Spruyt van Bond Beter Leefmilieu: “Wij willen dat de Belgische ministers met de resultaten van de studie aan de slag gaan op die top en concrete stappen ondernemen om een kerosinetaks in te voeren. Nederland en Frankrijk toonden hier al bereidheid toe. Het wordt hoog tijd dat de luchtvaart net als andere transportsectoren een bijdrage levert aan het halen van de klimaatdoelstellingen.” 

Transport is Europa's grootste klimaatprobleem, goed voor 27% van de Europese broeikasgasemissies. De CO2-emissies van de luchtvaart stegen vorig jaar met 4,9% in Europa, terwijl de uitstoot van alle andere sectoren in het ETS met 3,9% daalde. De CO2-uitstoot van de luchtvaart in Europa is de afgelopen vijf jaar met 26,3% gestegen - veel meer dan welke andere EU-emissiebron ook.

Aantekeningen voor redacteurs:

[1] Een accijns opleggen aan alle vertrekkende vluchten naar alle bestemmingen van 0,33 euro/liter, het minimumtarief in de Europese richtlijn voor energiebelasting van 2003 voor alle brandstof die op Belgische luchthavens naar alle bestemmingen wordt getankt.

[2] België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Spanje.

[3] Met het Verdrag van Chicago (1944) werd ICAO, het luchtvaartagentschap van de VN, opgericht.

Luchtvaart Klimaatbeleid

Meer over Luchtvaart, Klimaatbeleid