Geluidskaarten Antwerpen klaar – geluid bijna overal in ’t stad te hoog | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Geluidskaarten Antwerpen klaar – geluid bijna overal in ’t stad te hoog

Erik Grietens

donderdag 1 april 2010

Recent werden de geluidsbelastingskaarten voor de agglomeratie Antwerpen afgewerkt. Deze brengen de geluidsoverlast van grote wegen, spoorwegen en industrie in de stad in kaart. Vooral de geluidsdruk door wegverkeer blijkt problematisch. In de omgeving van de Antwerpse Ring worden ruim 150.000 mensen blootgesteld aan een te hoge geluidsoverlast van het drukke verkeer. Bijna nergens in de stad wordt voldaan aan de geluidsnormen die de Wereldgezondheidsorganisatie als ‘gezond’ naar voor schuift. Geluidsoverlast leidt volgens onderzoek van de WGO tot te hoge bloeddruk, migraine, hartproblemen, depressies en leerachterstand bij kinderen. Volgens de Antwerpse schepen van Milieu Guy Lauwers (SP.A) is de situatie verontrustend en moeten stad en Vlaamse regering nadenken over de overkapping van drukke wegen, in de eerste plaats van de ring.

De geluidskaart toont aan dat het zeer verstandig is om het Lange Wapper-viaduct niet te bouwen en het viaduct aan het Sportpaleis af te breken en in te sleuven. Ook het voorstel voor ‘Ringpark De Knoop’ moet van onder het stof worden gehaald. Dit  plan werd uitgewerkt door de bewonersgroep ‘BorgerhouDt van Mensen’. Bedoeling is om de Antwerpse ring tussen Borgerhout en Deurne over een afstand van 1,8 kilometer te overkappen. Daardoor verdwijnt een hinderlijke en vervuilende barrière tussen twee dichtbevolkte stadsbuurten en komt er extra open ruimte vrij voor een park, sportvelden of evenementen.

De geluidsbelastingskaarten moesten opgemaakt worden in uitvoering van de Europese geluidsrichtlijn en vormen de basis voor een geluidsactieplan. Dat actieplan moet de concrete maatregelen bevatten om de in kaart gebrachte geluidsoverlast ook effectief terug te dringen. Dit actieplan zal naar verwachting tegen eind dit jaar worden voorgesteld.