Getalm regering bedreigt zonevreemde bossen

In Vlaanderen liggen heel wat zonevreemde bossen. Die zijn op het gewestplan ingekleurd als woon- of industriegebied en kunnen, mits compensatie, gekapt worden. Het gaat vaak om kostbare bossen en we hebben al zo weinig bossen, daarom heeft het Parlement afgesproken om de meest waardevolle zonevreemde bossen te beschermen. Vorig jaar maakte de administratie een inventaris, maar die kaart raakt niet goedgekeurd in de regering. Vooral burgemeesters van Open VLD en CD&V liggen dwars. Ondertussen keurde de administratie al 91 aanvragen goed om bossen te rooien in de zones die op de inventaris staan. Hoog tijd dus om die kaart goed te keuren. Minister Schauvliege (CD&V) belooft alvast de kaart volgende week voor te leggen aan de regering.

De tijd dringt

Het Vlaams Parlement keurde eind 2015 een aanpassing aan het Bosdecreet goed. Daarmee kreeg de Vlaamse regering de opdracht om een ontwerpkaart op te stellen met de meest kwetsbare, waardevolle zonevreemde bossen. De administratie ging aan het werk en kwam met een ontwerpkaart van 12.334 hectare waardevol bos. Die kaart werd in de zomer van vorig jaar principieel goedgekeurd door de regering.

Nu, een half jaar later, is deze kaart nog steeds niet definitief goedgekeurd. Er wordt flink gelobbyd om bossen weer van de kaart te schrappen, vooral door burgemeesters van Open VLD en CD&V. In februari schreven BOS+, Natuurpunt en BBL nog een brief aan de voltallige regering met de vraag om die kaart snel goed te keuren. En dat is nodig, want ondertussen blijkt uit een parlementaire vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan minister Joke Schauvliege (CD&V) dat er sinds de goedkeuring van het decreet al 91aanvragen groen licht kregen voor ontbossing op percelen die op de kaart voorkomen.

Moesten er toch nog foute percelen op de kaart staan, dan is er nog steeds het openbaar onderzoek om dat recht te zetten. Dat openbaar onderzoek start nadat de regering de kaart heeft goedgekeurd. Op dat ogenblik kunnen er nog bijsturingen volgen. Er is dus geen reden waarom de regering nog zou talmen met de goedkeuring van de kaart.

Natuurpunt BOS+