Goed nieuws: alle politieke partijen willen een kilometerheffing

Zondag in De Zevende Dag spraken alle politieke partijen zich uit voor een kilometerheffing voor vrachtwagens. Deze moet er zeker komen tegen 2013, indien mogelijk samen met Nederland, anders zonder Nederland. Ook de kilometerheffing voor auto’s is voor iedereen bespreekbaar. Hiermee wordt het bewijs geleverd dat er een voldoende breed draagvlak is voor een positief beleid, waarbij de winst, die we als maatschappij uit mobiliteit en transport halen, groter wordt dan de kosten die mobiliteit en transport ons als maatschappij opleggen.

Vandaag draagt (weg)transport de kosten die het veroorzaakt dikwijls niet, omdat de zogenaamde externe kosten niet vervat zitten in de prijs die jij en ik als consument betalen voor een autorit. Een slimme kilometerheffing zal daarom de prijs van (weg)transport verhogen. Om echt goed te werken moet die heffing variëren naargelang het tijdstip, de plaats en het type voertuig. Daarom noemen we het een slimme heffing. Die heeft uitsluitend een sturende bedoeling. Het is dus zeker geen extra belasting. De extra inkomsten moet de overheid daarom compenseren door een vermindering van andere lasten, o.a. de jaarlijkse verkeersbelasting, maar ook andere lasten. Of ze kan er iets voor teruggeven via sociale uitkeringen of bepaalde investeringen.

Een slimme kilometerheffing moet sociaal zijn. De overheid zal de inkomsten in de eerste plaats gebruiken om sociale correcties uit te voeren, indien een slimme kilometerheffing de mobiliteit van bepaalde sociale groepen zou beknotten.

Bovendien is een slimme kilometerheffing voor een deel intrinsiek sociaal. Sociaal zwakkeren wonen meestal op plaatsen die meer blootgesteld zijn aan verkeer dan sociaal sterkeren. Een slimme kilometerheffing zal de nood aan extra investeringen in weginfrastructuur drastisch verminderen of zelfs teniet doen. Een kilometerheffing kan de Brusselse en Antwerpse verkeersknoop nagenoeg oplossen. Dit geven de studies van de Vlaamse administratie aan. Het betekent dat geen (minder) besparingen elders moeten gezocht worden. En zoals we allen weten zijn de sociaal zwakkeren diegenen die het zwaarst worden getroffen door extra besparingen.

Slimme kilometerheffing